Hírek

Szenttamas.rs

 

Szenttamásra látogatott a tartományi sport és ifjúsági titkár

 

A községi önkormányzat meghívására hétfőn Szenttamásra látogatott Vladimir Batez tartományi sport és ifjúsági titkár. A vendéget a polgármester Radivoj Paroški, a községi tanács tagja, Radivoj Debeljački, és Slobodan Subić, a helyi Testnevelési és Rekreációs Központ igazgatója fogadta. A politikusok elsőként a szenttamási Városi Sportközpontot, majd a turiai sportcsarnokot tekintették meg.

‒A tartományi titkárnak elsősorban rámutattunk az itteni politikum sporthoz és ifjúsággal való jó kapcsolatára, majd felvázoltuk a klubok működésébe, a sportlétesítményekbe és az ahhoz szükséges infrasturktúra fenntartásába ezidáig befektetett eszközöket. Ismertettük továbbá község jelenlegi helyzetét, külön kitérve a tartományi sport és ifjúsági titkársággal való együttműködés jelentőségére – nyilatkozta a látogatást követően a szenttamási polgármester.

Vladimir Batez elégedettségének adott hangot a községben tapasztaltak kapcsán, annak pedig kimondottan örült, hogy a fejlett sport és ifjúsági infrastruktúrával rendelkező Szenttamás további fejlesztésekben gondolkodik. Hozzátette, a titkárság mindenképpen megértést tanúsít az innen beérkezett projektumok iránt: ‒ A sportinfrastruktúra és az ehhez kapcsolódó létesítmények fenntartására beérkezett itteni pályázatok, amelyek a sportközpontban található tekepálya, továbbá a sportcsarnok teljes padlózatának felújítására vonatkoznak, kiemelt jelentőségű projektként kezelhetők. A tekepálya felújítására érkezett pályázat véleményem szerint teljesen reális, és bővíti a sportolni vágyók számára adott lehetőségeket. A sportcsarnok állapota ahhoz képest, hogy nem mai létesítményről van szó, kielégítőnek mondható, és teljesen megfelel a korszerű követelményeknek. Különösen jelentős számomra az, hogy az épületben rekreációs tevékenységgel is foglalkozhatnak az érdeklődők. A másik kérés, ami az objektum padlózatának cseréjére vonatkozik, ugyancsak reális, és hiszem azt, hogy az önkormányzattal hamarosan megállapodunk abban, hogy milyen konkrét lépések tehetők ezen probléma megoldásának érdekében. Megyőződtem továbbá arról, hogy minden létesítmény jól karbantartott, a sportklubok számára nyújtott támogatások jelentősek, valamint hogy mindent átláthatóan és időben végeznek ‒ mondta Batez.

Az egyik megvitatott témakör az ifjúságpolitika, valamint a Helyi Ifjúsági Hivatal munkájának segítése és megerősítése, valamint az ifjúsági aktivitások megerősítése volt. A tartományi titkár ezzel kapcsolatban kifejtette, a titkárságon arra számítanak, hogy a tartományi költségvetés átütemezésével a testület tartalék eszközökhözhöz jut, s tekintettel arra, hogy Szenttamás ezidáig nem kapott a sportlétesítmények és az ehhez tartozó infrastruktúra fenntartásához támogatást, erre hamarosan lehetőség nyílik.

Slobodan Subić a helyi Testnevelési és Rekreációs Központ igazgatója kiemelte, nagyon bátorító, amikor a sportügyi tartományi titkár megértést tanúsít a sportközpont korszerűsítésének és felszereltségének irányába javasolt projektumok iránt, a személyes látogatás és találkozó pedig egy újabb lépés a nagy cél elérésében: ‒ Szeretném megköszönni a titkár látogatását, bátorító szavait, és megértését az itteni problémákra. Őszintén remélem, hogy Batez úr pozitív benyomásokkal távozik Szenttamásról, és hogy kapunk anyagi támogatást a tervezett projektek befejezéséhez, bővítve javítva ezáltal intézményünk tartalmát és kínálatát ‒ mondta a szenttamási sportözpont igazgatója. 

P. L. (Fotó: G. D.)