Hírek

Szenttamas.rs

 

Templom, iskola és média

A Bethlen Gábor Alap támogatásával Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületében tartották meg a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának idei találkozóját. Az eseményen, amelynek a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete volt a házigazdája, az erdélyi, felvidéki, muravidéki és vajdasági tagszervezetek, valamint Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. képviselői vettek részt. A tanácskozás első napján jelen volt dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

A rendezvény kezdetén Csikós Pajor Gizella, az összejövetelnek otthont adó intézmény vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd felolvasták Kőszeghy Elemérnek, a KMÚEK kárpátaljai társelnökének a levelét. Ezt követően Klemm József vajdasági és Ambrus Attila erdélyi társelnök emlékezett vissza a kezdetekre, valamint vázolta az elvégzett munkát és a jövőbeli terveket.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE) közös szervezésében 2005 májusában Szegeden találkoztak az anyaországon kívül élő magyar újságírók képviselői és megalakították a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvencióját, amely új szakaszt nyitott a határon túli és az anyaországi média kapcsolattartásában. Akadtak, akik kételkedtek a létjogosultságában, de mára bebizonyosodott, összetarthatnak a különböző régiókban élő magyar újságírók, és a saját programjaikat be tudják illeszteni egy közös cselekvési tervbe.

Az együtt gondolkodásnak mindenki számára igen fontos hozadékai lehetnek, hozzásegíthet, hogy a különböző régiókban élő magyar újságírók megtalálják azokat a témákat, amelyek elősegíthetik a saját közösségük fejlődését. A szakemberek szerint az újságírás szerepe manapság messze túlmutat önmagán. Egy kisebbségi közösségnek a létét már nemcsak a Reményik Sándor által említett templom és iskola biztosítja, hanem a sajtó is. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a sajtó gyengülése a közösségi kohéziós erő csökkenését hozza magával, a megerősödéséhez azonban rendkívül fontos a minőség és a hitelesség is.

A találkozó résztvevői Versecre is elutaztak, ahol a Petőfi Sándor Kultúregyesületben bemutatták a VMÚE Érdsomlyói hídfő című kötetét, amely a tavalyi riporttáborban készült anyagokat tartalmazza. A helybeliek nagy szeretettel fogadták az újságírókat, és örültek annak, hogy fontosnak tartották „hazahozni” a könyvet, vagyis abban a környezetben beszélni róla, ahol az írások születtek.

A konferencia második napján az egybegyűltek elfogadták el a KMÚEK zentai közgyűlésének zárónyilatkozatát.

 

TÓTH Lívia

MARTINEK Imre fotói

 

A KMÚEK zárónyilatkozata – Zenta

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába (KMÚEK) tömörült vajdasági, erdélyi, muravidéki, felvidéki, kárpátaljai, horvátországi tagszervezetek, valamint a Magyar Katolikus Újságírók Egyesülete, illetve a Duna Médiaszolgáltató Zrt. képviselőjének részvételével 2016. június 22-25. között a vajdasági Zentán tartották meg évi közgyűlésüket.

A tanácskozás résztvevői egyetértve abban, hogy média nélkül nem lehet közösséget építeni, a következő

ZÁRÓNYILATKOZATOT

fogadták el:

  1. Az elmúlt 11 év tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy szükség van a határokon átívelő szakmai szervezet hivatalos bejegyzésére. Az elindított folyamat a magyarországi és/vagy uniós jogi személyiség megszerzését célozza.
  2. A KMÚEK tovább folytatja a hálózatépítést a magyarországi szakmai szervezetek, a Média Önszabályzó Testület (MÖT) a őrvidéki újságírók, valamint az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) bevonásával.
  3. A KMÚEK ezentúl évente jelentést készít a külhoni magyar régiók sajtójának állapotáról és az újságírók helyzetéről.
  4. A KMÚEK továbbra is elsődleges fontosságúnak tartja az újságírók folyamatos szakmai továbbképzését, ezért együttműködik az erre vállalakozó magyarországi és külhoni szakmai szervezetekkel és szakemberekkel.
  5. A KMÚEK szorgalmazza a fiatal újságírók tagozatának létrejöttét a külhoni szakmai szervezeten belül.

Zenta, 2016. június 24.

A KMÚEK közgyűlésének résztvevői

Újságírói tanácskozás résztvevői 2016. június 23.

Újságírói tanácskozás résztvevői 2016. június 23.

Újságírói tanácskozás résztvevői 2016. június 24.

Újságírói tanácskozás résztvevői 2016. június 24.

Újságírói tanácskozás résztvevői 2016. június 23.