Hírek

Szenttamas.rs

 

Több jelentős évfordulóra emlékeztek Szenttamáson

Szenttamás Község november 15-én a helyi Zsebszínházban ünnepi műsort szervezett az első világháború befejezésének 100 éves évfordulója, Vajdaságnak a Szerb Királysághoz való csatolása 100 éves évfordulója, továbbá a szerb forradalom 170. évfordulója alkalmából. 100 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon vonult be a szerb királyi hadsereg Szenttamásra, és az első világháborút követően elfoglalta a várost.

Elsőnek Radivoj Paroški szenttamási polgármester szólalt fel, és elmagyarázta, hogy miért ünnepeljük egyszerre a három jelentős évfordulót, őt követően pedig dr. Milan Micić tanár és író a jelenlévőknek részletesen felvázolta az első világháborúhoz és a szerb hadsereghez fűződő, többnyire ismeretlen tényeket. Emlékeztetett arra, hogy a négyéves háborúnak legtöbb áldozata Szerbiában volt. A szerb katonaság a hazáért, a szabadságért és az egyesülésért harcolt.

Az ún. nagy háború emlékére a diákok számára egy pályázatot is meghirdettek, amelyen kiállításra kerültek a legjobb irodalmi és művészeti munkák. Az ünnepi műsorban fellépett a a Zvuci s' kamena férfikórus szerb hazafias dalokkal.

‒ Erre az alkalomra az önkormányzatban egy külön munkacsoportot alakítottunk, aki végül is nagyon alapos munkát végzett. Pénteken délelőtt 9 órától a pravoszláv templomban istentiszteleten vettünk részt, majd megkoszorúztuk a templomudvarban álló, a háborúkban elesett szenttamásiak emlékművét. Történelmi értelemben Szenttamás jelentős helyet foglal el, és nagy áldozatokat hozott a nagy háború alatt. Nagyon sok polgártársunk önkéntesként vonult be katonának, és harcolt a szabadságért. Csak a balkáni fronton zajló csatában 98 szenttamási harcolt, amit soha nem szabad elfelednünk. Az első világháborúban több mint 200 szenttamási, turiai és nádaljai polgár vesztette életét. Ez egy olyan történelmi tény, amelyre folyamatosan emlékezni kell, és amire büszkék lehetünk, amikor a szerb győzelmi hadsereg részvételét említjük az első világháborúban – mondta ünnepi beszédében a szenttamási polgármester.

Dr. Milan Micić bővebben is beszámolt az első világháborúban részt vett szenttamási önkétesekről valamint Bánát, Bácska, Baranya és Szerémség az új szlovén‒szerb‒horvát államhoz való csatolásáról: ‒ Most alkalom nyílik arra, hogy felidézzük az akkori eseményeket, és megismerjük múltunkat, jelenünket és jövőnket. Az ilyen megemlékezéseknek ezen a területen identitásmegőrzési jelentőségük van, és nagyon fontos, hogy az eseményekre így, ehhez hasonló módon ünnepként emlékezzünk, úgy Újvidéken mint az egész Vajdaságban. Mindez azért fontos, hogy a fiatalok jobban megismerjék gyökereiket, identitásukat, s hogy az ilyen rendezvények, műsorok, filmek nyomot hagyjanak a további emlékezet kulturális fejlődésében. Ez mindenekelőtt egyszerű szavakkal, képekkel tehető meg. Meg kell magyarázni ennek az eseménynek a következményeit, a nagy bekebelezést, ami rávilágít az összes további eseményre, ami ezek után itt, ezen a területen történt. Akkor húzták meg az állam mostani északi határait is. Szenttamásnak az egész folyamatban különösen fontos szerep jutott. Ugyanis itt már a 19. században jelentős számú, gazdag szerb polgár élt, az első világháborúban pedig a település nagyszámú önkéntest adott a szerb hadseregnek, akik ezzel a cselekedetükkel rávilágítottak a nép akaratára, hogy szülővárosukat szeretnék a szerb államhoz csatolni – magyarázta Milan Micić, történész. 

P. L.