Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Ünnepi szentmise a Kálvárián

I. István királyunk relikviáit a székesfehérvári bazilikában 1083. augusztus 20-án szentté avatták. Erre a napra emlékezve ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást.
Szenttamáson a teljesen felújított Kálvárián annak megáldása (2001. augusztus 19.) óta az itteni polgárok szabadtéri szentmisén emlékeznek az államalapítóra. Az este 19 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten ezúttal is több mint 100 polgár vett részt. Szarvas Péter helyi plébános mellett jelen volt még: Juhász György kúlai esperes atya, ft. Szabadi Károly verbászi, Brasnyó Ferenc kishegyesi esperes plébános, Tóth Árpád péterrévei atya, továbbá  Ft. Tojzán László, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemi Hittudományi Karának hallgatója.
A főcelebráns Szarvas Péter atya volt, szentbeszédet pedig Juhász György atya mondott, aki Szent István király intelmeiről és törvényeiről szólva, külön kitért a katolikus hit megőrzésének fontosságára.

Kiemelte:
-Krisztus tanítása útján, a hit útján, a keresztény igazság útján indult el Szent István királynak köszönhetően magyar népünk ezer esztendővel ezelőtt, s az ő közbenjárása segítette népünket az évszázadok viharaiban. Bölcs emberként most mi is erre az igazságra, mint sziklára építjük országunkat és egyéni életünket.
Az istentisztelet végén a szentmisén jelenlévők hálát adtak az új kenyérért és minden más terményért, melyet Isten kegyelméből kaptunk. Közben újra felhangzott a jól ismert ének:
„István király árva népe, Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe Minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven Reménységed oszlopa: Most is Krisztus jele légyen Jobb jövődnek záloga! Krisztus, kenyér s bor színében Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben Minden népet, s nemzetet!”

P.L.2013-08-20