Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

А bácskai ortodox еgyházmegye védőszentjének ünnepsége Szenttamáson

             Szenttamáson szeptember 19-én tartják a Szent Mihály arkangyalnak, a bácskai szerb ortodox egyházközösség védőszentjének emlékére szervezett központi ünnepséget, és a milánói ediktum kibocsátásának 1700. éves évfordulójának szentelt rendezvényt.
A tervek szerint a Szabadság téren 9 órai kezdettel szabadtéri szentmisét tartanak, 11óra 30-kor pedig kulturális program kezdődik, majd 12 órakor a Művelődési Otthonban kiállítás nyílik Az ediktum lelke még mindig velünk van címmel. A kiállításon szentképek, ikonok, fafaragványok és szőttesek kerülnek bemutatásra. A milánói ediktum tiszteletére a régi moziteremben 18 óra 30 perces kezdettel ünnepi akadémiát tartanak.
A kulturális műsorban részt vesznek a környékbeli és szenttamási egyházi és művelődési egyesületek. A rendezvény szervezője a szenttamási és a bácskai ortdox egyházközöség mellett Szenttamás Önkormányzata és a Művelődési Otthon.
A szervezők a rendezvényre nagyszámú egyházi méltóságot, hívőt várnak a községből és  Vajdaságból egyaránt.

ND 2013-09-18

A mediolanumi (ma Milánó) ediktum, melyet I. Constantinus nyugati és uralkodótársa, Licinius keleti császár adott ki, engedélyezi minden ember, így a keresztények számára is a szabad vallásgyakorlást. Constantinus és Licinius 313-ban Mediolanumban találkozott, ahol megünnepelték Licinius házasságkötését Konstantin húgával. Ekkor tárgyaltak a keresztényekkel szembeni politikájukról. Ezután Konstantin rendeleteket küldött a tartományok kormányzóinak a keresztényekre vonatkozóan, Licinius pedig, miután legyőzte Maximinust Nicomediában, császári székhelyén kifüggesztette a rendeletet 313. június 13-án. A rendelet hatására a bebörtönzött keresztények kiszabadultak, a száműzöttek visszatérhettek otthonaikba, az elkobzott javak eredeti tulajdonosukhoz visszakerültek. Ezt megelőzően 311-ben Galerius császár Nicomediában a halálos ágyán már kiadott egy rendeletet, mely a keresztények számára jogokat biztosított. Így a mediolanumi rendelet már az ebben adott jogoknak a megerősítése és kibővítése.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mediolanumi_ediktum