Válsághelyzet

Szenttamas.rs

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

SZENTTAMÁS KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA

Ikt. szám: 82-1-10/2021-I

Kelt: 2021.04.05-én

Szenttamás

Szabadság tér 2.

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18. szám), Szenttamás község területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről szóló határozat 9. szakasza alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 6/2011. szám), A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (A SZK Hivatalos Közlönye, 151/2020-3., 152/2020-4., 153/2020-46., 156/2020-6., 158/2020-3., 1/2021-3., 17/2021-3., 19/2021-18. és 22/2021.szám), Rendelet a munkaidőről és térbeli korlátozásokról a COVID-19 fertőző betegség időtartama alatti kedvezőtlen járványügyi helyzetben (SZK Hivatalos Közlönye, 3/2021 sz.), amelynek alapján Szenttamás község Válsághelyzetekkel Foglalkozó Törzskara 2021.04.05-én megtartott telefonos ülésén a járvány megfékezése érdekében meghozza az alábbi

 

H A T Á R O Z A T O T

 

Ezzel a határozattal a munkaidő- és helykorlátozásokat határozzák meg 2021. április 5-én 06.00 órától egészen addig, amíg azt a járványügyi helyzet megköveteli.

I. Nem dolgoznak azok az objektumok, amelyekben a következő tevékenységeket végzik:

1. a vendéglátás terén nyújtott szolgáltatások, amelyek magukban foglalják az étel és ital forgalmazását (éttermek, kávézók, bárok, klubok stb.), kivéve azokat a vendéglátói objektumokat, ahol van nyitott rész (kerthelyiség), amelyekre engedélyük van az önkormányzat illetékes szervétől.

A vendéglátói szolgáltatásokat kizárólag az objektum nyitott részén (kerthelyiségben) lehet végezni a következő feltételekkel:

a szolgáltatások igénybe vevői kötelesek arcmaszkot viselni az objektumban való tartózkodás alatt (amikor nem fogyasztanak ételt vagy italt),

az alkalmazottaknak védőmaszkot kell viselniük, különösen az ételek és italok elkészítése és felszolgálása közben,

az asztalok között legkevesebb kettő méteres távolságnak kell Lennie, továbbá ez vonatkozik a különböző asztaloknál ülő személyekre is

egy asztalnál legfeljebb öt személy ülhet

amennyiben nincsenek asztalok és székek a nyitott részen, a jelenlévők közötti távolságra ügyelni kell, minden 9 négyzetméteren csak egy személy tartózkodhat,

a nyitott részt a közterülettől fizikailag el kell választani, olyan módon hogy fizikai akadályt kell elhelyezni (akadály) az adott rész és a közterület közé úgy, hogy a szolgáltatást igénylők és a közterületen tartózkodó személyek között biztosított legyen a legkevesebb 3 méteres távolság,

zenei és színpadi program nem adható elő (ún. élő zene) és 9. a munkaidő minden nap 06.00 órától 22.00 óráig tart.

2. szolgáltatásnyújtás zárt vagy nyitott bevásárlóközpontokban és hasonló létesítményekben, ahol a tevékenységeket kiskereskedelemben végzik (bevásárlóközpontok és hasonló).

II. Minden nap 06.00 órától 22.00 óráig dolgozhatnak:

a gyógyszertárak (beleértve az állat egészségügyi és mezőgazdasági gyógyszertárakat);

az éttermek és egyéb helyiségek, ahol kategorizált és kategorizálatlan szállásokon, kategorizált magánszállásokon nyújtanak étkezési szolgáltatást, ahol a szolgáltatás olyan személyek számára nyújtható, akik regisztrált tartózkodással rendelkeznek ezen típusú szálláshelyeken;

a kiskereskedelmi létesítmények (kereskedelmi és egyéb üzletek és értékesítési pontok);

azon létesítmények, üzletek és szolgáltatások stb. ahol szakmai, tudományos, innovációs műszaki tevékenységet, pénzügyi- és biztosítási tevékenységet, ingatlanközvetítést, kommunikációs, adminisztrációs és támogató szolgáltatást, kézműves- és szolgáltató tevékenységet végeznek;

azon létesítmények, amelyekben sport tevékenységeket végeznek (fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, gyógyfürdők, úszómedencék és egyéb sportolásra kikapcsolódásra szánt létesítmények stb.);

azon létesítmények, ahol speciális és klasszikus szerencsejátékok szervezésével foglalkoznak (fogadó irodák, játszótermek stb.)

a kereskedelmi és egyéb üzletek és értékesítési pontok, ahol élelmiszert árulnak, takarmányboltok (állatkereskedések, takarmányboltok stb.), zárt- és nyitott piacok

a nyitott vagy zárt piacokon lévő üzletek (hentesek, sütödék, szakosodott élelmiszerboltok stb.);

üzletek, értékesítési helyek és áruk értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási helyek a bevásárlóközpontokban, ahol valamit árusítanak, vagy szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyekhez az ügyvezető különleges bejárati folyosót tud biztosítani, vagy amelyek kívülről vagy közterületről megközelíthetőek;

a kulturális szolgáltatások (színházak, mozik, múzeumok, galériák).

3. Munkaidő korlátozás nélkül dolgozhatnak:

a gyógyszertárak (beleértve az állat egészségügyi és mezőgazdasági gyógyszertárakat),

a töltőállomások az üzemanyag forgalmazása céljából,

a kereskedelmi, vendéglátó és egyéb, élelmiszereket kiszállító létesítmények;

az orvosi és fogorvosi szolgáltatásokat nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi rendelők és laboratóriumok stb.

Minden olyan létesítményben, ahol a munkavégzés megengedett, biztosítani kell, hogy 9 négyzetméterenként csak egy személy tartózkodhasson, kivéve az edzőtermet / fitneszközpontot / gyógyfürdőt, ahol 16 négyzetméterenként csak egy személy tartózkodhat.

Felhívjuk Szenttamás község minden polgárát, hogy viseljenek védőmaszkot (beltéren és szabadban, ha a helyzet megkívánja), valamint tartsák tiszteletben és alkalmazzák az óvintézkedéseket, cselekedjenek felelősségteljesen, az alkalmazandó ajánlásokkal és utasításokkal összhangban.

Arra kérjük a tisztelt polgárokat, hogy mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kerüljék a magán összejövetelek szervezését!

A fentebb előírt rendeleteket a megfelelő szervek ellenőrzik.

 

Radivoj Debeljački, parancsnok

Szenttamás község Rendkívüli Helyzetek Törzskara

szenttamas.rs