Válságtörzs közlemény

Szenttamas.rs

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTÓNOM TARTOMÁNY

SZENTTAMÁS KÖZSÉG

Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi TÖRZSKAR

Szám: 82-7/2020-I

Kelt: 2020. november 13.

Szenttamás,

Szabadság tér 2

 

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18. szám), A lakosság fertőző betegségektől való megóvásáról szóló törvény 14. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám), A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására irányuló intézkedésekről szóló rendelet 9a szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 93/2020., 94/2020. és 100/2020. szám) alapján a Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi törzskar 2020. november 13-án megtartott telefonos ülésén a következő

 

P A R A N C S O T

 

hirdette ki:

1. A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének a megakadályozása érdekében Szenttamás Község területén tilos az öt (5) főnél tömegesebb nyilvános gyülekezés zárt és nyílt térben egyaránt, azzal, hogy a kötelező az egymás közötti 1,5 méteres távolság betartása, azaz 4 négyzetméteren csak egy fő lehet jelen.

(A fentiek alól kivételt képeznek a lakosság számára szolgáltatásokat nyújtó gazdasági egységek, valamint az állami szervekben és a közszolgáltatásban dolgozók)

2. Szenttamás község területén minden zárt területen/térben kötelező az arcmaszk viselete, ugyanakkor ajánlatos annak nyílt területen történő viselete. Amennyiben nyílt területen nincs lehetőség a két személy közötti, legalább 1.5 méteres távolság betartására (az üzletek, a gyógyszertárak, az autóbuszállomás stb. előtt), abban az esetben is kötelező az arcmaszk viselése.

3. Elrendeljük, hogy a vendéglátóipari és a kereskedelmi tevékenységben, a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági egységekben, valamint azokban a gazdasági egységekben, amelyekben nem nyújtanak szolgáltatást a polgároknak, jelöljenek ki egy személyt, aki felelős a járványügyi intézkedések végrehajtásáért.

Annak a létesítménynek a bejáratánál, amelyben a gazdasági egységek végzik az e cikk (1) bekezdésében említett tevékenységet, fel kell tüntetni a járványügyi védelmi intézkedések végrehajtásáért felelős személy adatait.

Annak a létesítménynek a bejáratánál, amelyben a gazdasági egységek végzik az e cikk (1) bekezdésében említett tevékenységet, világosan fel kell tüntetni a helyiség(ek) nagyságát és a létesítményben egyidejűleg tartózkodó személyek számát. (4 m²-ként egy személy tartózkodhat).

4. Az itt felsorolt intézkedések végrehajtásáért Szenttamás Község kommunális felügyelősége a felelős.

 

A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara

Parancsnok: Radivoj Debeljački

szenttamas.rs