Válságtörzs közlemény

Szenttamas.rs

 

 

Határozat a rendkívüli helyzet kihirdetéséről Szenttamás község egész területére

 

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 39. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 44. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014 – egyéb törvény, 101/2016 – egyéb törvény és 47/2018. szám), és Szenttamás Község Statútumának 63. szakasza alapján, valamint Szenttamás Község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának 2020. november 19-ei 82-9/2020 Záróhatározata alapján Szenttamás község elnöke meghozza a következő

 

H A T Á R O Z A T O T

 

a rendkívüli helyzet kihirdetéséről Szenttamás község egész területére

1. Rendkívüli helyzetet hirdetünk ki Szenttamás község egész területére.

2. A rendkívüli helyzetet a COVID-19 fertőző betegség okozta járvány következtében, az operatív védőintézkedések végrehajtása és életmentések érdekében hirdettük ki.

3. Ezen Határozat foganatosításáról A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. és 44. szakaszaival (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) összhangban a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi törzskar fog gondoskodni.

4. Ezen Határozatot kézbesíteni kell a Dél-bácskai közigazgatási körzet rendkívüli helyzetekkel foglalkozó körzeti törzskarának, a köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara – rendkívüli helyzetekkel foglalkozó szektorának, az újvidéki rendkívüli helyzetekkel megbízott osztálynak, közvállalatoknak, intézményeknek és a védelmi és mentési intézkedések végrehajtásának többi résztvevőjének.

5. Ezen Határozat AZONNALI hatállyal lép életbe és Szenttamás Község Hivatalos Lapjában megjelentetjük.

Szenttamás Község elnöke:

Radivoj Debeljački

 

szenttamas.rs