Válságtörzs közlemény

Szenttamas.rs

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTÓNOM TARTOMÁNY

SZENTTAMÁS KÖZSÉG

Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi TÖRZSKAR

Szám: 82-5/2020-I

Kelt: 2020. augusztus 31.

Szenttamás,

Szabadság tér 2

 

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18. szám), A lakosság fertőző betegségektől való megóvásáról szóló törvény 14. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám), A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására irányuló intézkedésekről szóló rendelet 9a szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 93/2020., 94/2020. és 100/2020. szám) alapján a Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi törzskar 2020. augusztus 31-én megtartott rendkívüli ülésén a következő

 

H A T Á R O Z A T O T

 

fogadta el:

1. Közterületen, zárt és nyitott térben tilos a 30 főnél nagyobb csoportok gyülekezése, kötelező a legalább 1,5 méteres fizikai távolságtartás (Kivételt képez a lakosság számára szolgáltatásokat nem nyújtó gazdasági egységek, valamint az állami szervek és a közszolgáltatások munkája)

2. A vendéglátipari objektumok nyitvatartási ideje is korlátozódik: − azon objektumok, amelyen nem rendelkeznek kerthelyiséggel, valamint az éjszakai bárok nyitvatartási ideje reggel 7 és este 21 óra közé tehető − azon objektumok, amelyek rendelkeznek kerthelyiséggel, a zárt térben este 21 óráig, míg a nyílt területen munkanapokon és vasárnaponként reggel 7-től este 24 óráig dolgozhatnak, pénteken és szombaton pedig reggel 7-től éjfél után 1 óráig

3. Szenttamás község területén a fogadóirodák nyitvatartási ideje nem változik: 7-től 24 óráig dolgozhatnak.

4. Korlátozzák a kereskedelmi és más üzletek nyitvatartását Szenttamás község területén. Az üzletek és más kiskereskedelmi objektumok reggel 6-tól 23 óráig tarthatnak nyitva.

5. Ami az oktatási intézmények, mint az általános és középiskola, továbbá az iskoláskor előtti intézmény működését illeti, a közvetlen munkaidőt az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium és az illetékes intézet, azaz a Közegészségügyi Intézet utasításainak és ajánlásainak megfelelően hajtják végre.

6. Jóváhagyásra kerül az Öröm iskoláskor Előtti Intézmény 2020. augusztus 27-én benyújtott 324/2020. számú munkaterve, azzal, hogy szigorúan be kell tartani a belgrádi Városi Közegészségügyi Intézet által a COVID 19-hez kapcsolódó óvodai intézményeknél alkalmazott megelőző intézkedések alkalmazásáról szóló utasításokat.

 

Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi törzskar parancsoka:

Željko Đurić s.r.

 

szenttamas.rs