Közlemény

Szenttamas.rs

 

Ülésezett a válságtörzs Szenttamáson

A rendkívüli helyzetek szenttamási törzskara hétfőn megtartotta első ülését, majd ezt követően sajtótájékoztatón ismertették a meghozott határozatokat:

1. A község minden iskoláskori intézményben és iskolájában a továbbiakig felfüggesztik a tanítást.

2. Tekintettel arra, hogy a veszélynek főleg az idős személyek vannak kitéve, felhívják a 65 évnél idősebbek figyelmét, hogy ne hagyják el lakóházukat, lakásukat.

3. A közvállalatok és intézmények a Szerb Köztársaság területén a vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozatnak megfelelően szervezik meg a munkafolyamatot. Kötelesek alkalmazni az egészségügyi ellenőrzést és a munkavállalók védelmének intézkedéseit.

4. A veszélyeztetett háztartásokkal a Helyi Közösségek szolgálatai vannak megbízva, ideértve a Szociális Központ és a Vöröskereszt helyi szervezetével való együttműködést.

5. Szenttamás Község közigazgatási hivatala fokozott megfigyelést végez.

6. A Bečejtrans autóbuszai redukálják a közlekedést, megszűnik a diákbusz.

7. A rendkívüli helyzetek szenttamási törzskara minden intézmény és szolgálat működéséről időben és rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot.

8. A Kultúrotthon, a Népkönyvtár, a Sport-, Rekreációs és Idegenforgalmi központ nem szervez nyilvános összejöveteleket és rendezvényeket.

9. A községi közigazgatás és a felügyelőségi szolgálatok csökkentett létszámmal dolgoznak, a dolgozók, amennyiben arra lehetőség van, otthonról végzik munkájukat.

10. A Graditelj Közvállalat a megszokott ütemben folytatja tevékenységét azzal, hogy köteles maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőszereket biztosítani alkalmazottai számára.

11. A község területén nem működhetnek a piacok.

12. Az előttünk álló napokban várják a volontőrök jelentkezését. A munka koordinátora Slobodan Subić lesz.

13. A Helyi Közösségekben és a Dr. Đorđe Bastić Egászségházban létrehoznak egy-egy telefonos információs központot, amelyen érdeklődni lehet, illetve segítséget kérni a 65 évnél idősebb személyeknek, ha élelmiszerre, gyógyszerre lenne szükségük vagy orvoshoz kellene menniük. A telefonszámok: szenttamási egészségház: 730-600, 102-es mellék, vagy a 063/1144-632-es mobilszám, turiai egészségügyi rendelő: 2237-014, nádaljai egészségügyi rendelő: 2239-013

14. A vendéglátóipari létesítmények csak 8 és 20 óra között tarthatnak nyitva.

15. Értesíteni kell a tömbházak felelőseit, hogy az illetékes kommunális felügyelőséggel összhangban erősítsék meg a bejáratok, a lépcsőházak és közös helyiségek karbantartását.

16. A Szociális Központ feladata, hogy szolgáltatásai révén megélhetést, alapvető élelmiszert és gyógyszert biztosítson a veszélyeztetett csoportok, valamint a központ felhasználói számára.

17. A törzskar a Vöröskeresztet bízza meg külön listák elkészítésével annak érdekében, hogy a népkonyha felhasználói mellett konkrét és biztonságos ellátást biztosítsanak a népkonyha veszélyeztetett kategóriái számára is.

szenttamas.rs