Verbászi hírek

Szenttamas.rs

 

Eredménnyel járt a feljelentés

A verbászi Ökológiai Mozgalom két alkalommal tett feljelentést a helyi községi felügyelőségnek és a szerb kormány megfelelő koordinációs bizottságánál, mire a felügyelőség elrendelte, hogy a helyi Komunalac Közvállalat mielőbb számolja fel a Kiskér melletti illegális szeméttelepet, és tegye rendbe a környéket.

A „zöldek” elnöke, Ratko Djurdjevac ezzel kapcsolatban elmondta, a kucorai és ókéri polgárok kéréssel fordultak a mozgalomhoz, hogy próbálják közösen megoldani az évek óta fennálló problémát, azaz az illegális szeméttelepek felszámolását a két településen, de panaszuk kevés sikerrel járt: − Ezt követően több alkalommal is a verbászi felügyelőséghez fordultunk, és tekintettel arra, hogy felkérésünkre az itteni illetékesek nem reagáltak, az Ökölógiai Mozgalom több levelet intézett a megfelelő köztársasági és tartományi szervekhez, melyekben kérte a probléma mielőbbi rendezését. Nem elegendő ugyanis, hogy a helyi kommunális vállalat néhány alkalommal a közeli árkokba túrja az illegálisan idehordott szemetet, hanem az előállt helyzetet tartósan meg kell oldani, ugyanis a felgyülemlett különböző eredetű szemét és állati tetemek közvetlenül is veszélyt jelentenek nemcsak a környezetvédelem szempotjából, hanem az itt élők egészségére nézve is. Amennyiben pedig a polgárokat kötelezik a környezetvédelmi illeték fizetésére – márpedig kötelezik ‒, akkor az ilyen alapon befolyt pénzt célszerűen kell elkölteni – mutatott rá a mozgalom elnöke. Hozzátette, ami az épülettörmeléket és az egyéb ilyen eredetű hulladékot illeti, több alkalommal is kezdeményezték a verbászi kommunális felügyelőséggel és a megfelelő községi szervekkel való együttműködést, hiszen így sokkal könnyebben és megfelelő módon tudnák kezelni az ilyen eredetű hulladék kezelését és tárolását. Kezdeményezésükre azonban nem kaptak semmilyen választ. Javasolták továbbá nyitott, nagyméretű konténerek kihelyezését a település különböző pontjaira, amelyeket meghatározott időben elszállítanának, de erre az ötletre sem válaszolt senki. A minisztériumoknak címzett levélben olvashatunk továbbá a felelősök felelősségre vonásának kérdéséről is: „Másfél évtizede foglalkozunk környezetvédelemmel, és ez idő alatt az idő alatt sajnos azt tapasztaltuk, hogy az illegális szeméttelepek felszámolása nemcsak Kiskéren és Kucorán, azaz a Verbászhoz tartozó településeken, hanem az ország több más városában, községében is óriási problémát jelent. Az itteni önkormányzat tehát nem egyedülálló ezen „káros hiányosságok” végrehajtásában, amelyek „halott költségvetési hurkokat” eredményeznek, de minden bizonnyal az itteni felelős embereknek személyesen felelni kell a hulladékgazdálkodásról szóló törvény nem megfelelő végrehajtásának területén az esetleges káros következményekért (nem megfelelő helyi hulladékgazdálkodási terv és / vagy annak nem végrehajtása, az ún. zöld dinár nem célszerű elköltése, a telekre és a mezőgazdasági földterületre kivetett adók stb.), olvasható többek között a verbászi Ökológiai Mozgalom átiratában. A verbászi „zöldek” minden alkalommal hangsúlyozták, készek az együttműködésre, készen állnak a terepen gyűjtött információk és tapasztalatok megosztására és közös megoldására, de legfőképpen a környezetszennyezés, illetve az illegális szeméttelepek létrejöttének megakadályozása érdekében történő erőfeszítések támogatására. A hosszú ideig tartó levelezés és várakozás végül meghozta a várt eredményt, felszámolták az illegális szeméttelepet.

 

P. L.