Egyházi élet

Szenttamás.rs

Újabb festett üvegképek a szenttamási templomban

A húsvéti ünnepek utáni héten újabb négy festett üvegképpel lett gazdagabb a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom. A Szent Ágostonnak, II. János Pál pápának, Szent Mónikának és Kalkuttai Boldog Teréznek, közismert nevén Teréz anyának szentelt képeket, akárcsak az eddigieket, ismét a zombori Stanišić műhely szakemberei készítették. Az üvegképeket ünnepi szentmise keretében 2014. április 27-én szentelte fel Gutási Ákos horgosi plébános. A szentmisén rajta kívül jelen volt még Juhász György kúlai esperes, Brasnyó Ferenc kishegyesi, Szabadi Károly verbászi és Szarvas Péter helyi plébános, továbbá Tojzán László kisegítő.

Az ünnepi szentmise végén Szarvas Péter szenttamási plébános atya a színes üvegképek megáldása előtt szólt a hívekhez, és többek között kiemelte: – A színes üvegablakok megáldásánál fohászkodjuk buzgón II. Szent János Pál pápához, Teréz anyához, aki a szentek sorába iktatva, de a boldogok között ott van már, és hiszem, hogy rövidesen őt is szabad szentté fogják áldani. Szent Ágoston püspök, a kegyelem tanítója nekem kedves szentem, hiszen 50 évvel ezelőtt 1964-ben éppen Szent Ágoston ünnepén vettek fel Szabadkán a papnevelő intézetbe. Tisztelettel adózunk neki. A fölirat is azt mutatja, az ő közbenjárását és támogatását kérjük a szenttamási papok számára. A Szent Mónika közössége pedig már mindannyiunk számára ismert. Az asszonyok imádkozása legyen buzgó Szent Ágoston édesanyjához Mónikához, hogy járjon közbe az édesanyákért, a gyermekeikért imádkozó anyákért is – mondta a szenttamási plébános.

Az új üvegképek, akárcsak az eddigi hat, lenyűgözőek szépségükkel és utolérhetetlen szakmai színvonalukkal.

 

Paraczky László