Hírek

Szenttamas.rs

 

Hamarosan megoldódnak a vízgondok Szenttamáson

Esős időszakokban, de főleg ősszel a szenttamási határban is nagy problémát jelentett a magas talajvíz, illetve a belvizek, amelyek óriási gondokat okoztak a  mazőgazdaságban. A polgármesteri hivatalban kedden megtudtuk, a községben ezt a gondot még az idén teljes egészében megoldják. Zoran Mladenović polgármester kiemelte, a turiai és nádaljai hátárban kiépült esővízelvezető árkok után a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalattal való  kiváló együttműködésnek köszönhetően elkészült a járási határrészben a vízelvezető rendszer kiépítésének tervezete, amelynek értelmében a szenttamási határban mintegy 650, az óbecsei határban pedig  400 hektár alacsonyan fekvő termőföldről vezetik el a belvizet. Mint mondta, az utóbbi projektumnak köszönhetően az egész szenttamási határban megoldják a belvizek elvezetésének kérdését.

A szenttamási polgármester elmondta azt is, hogy a községben több évtizede húzódó ivóvízellátás, továbbá az ivóvíz minőségének javítása is hamarosan megoldódik.

− Csehországi támogatással az idén csaknem teljes egészében sikerült a városban felújítani a távfűtést, de a szenttamásiak máris újabb cseh, vissza nem térítendő eszközökre számíthatnak. A minap községünben járt cseh delegáció ugyanis újabb 200 ezer euróval fogja támogatni két tanulmány kidolgozását, amelyeket pályázat útján ítéltek oda a községnek, és amelyekről már aláírtuk a szerződéseket. Az egyik tanulmány a távfűtő művek központjának felújítására, a másik pedig a már meglévő ivóvíztartály, és közeljövőben épülő vízgyár korszerűsítésére vonatkozik. Az utóbbitól a község ivóvízellátásának huzamosabb időre történő megoldását várjuk – mondta a szenttamási polgármester. Amennyiben a községnek lenne egy teljesen működőképes és használható ivóvíztartálya, a popovacsai forráson nem kellene folyamatosan üzemelnie mind a nyolc kútnak, hanem a tartállyal párhuzamosan elég lenne, ha csak három kút dolgozna.

− Mindenki előtt ismeretes, hogy ivóvízgondokkal szembesülünk a nyári hónapokban Szenttamáson is. De ez nem azért van, mert a Popovacsa forráson nincs elég ivóvíz, hanem azért, mert a megnövekedett fogyasztásnál a vezetékek végén lévő fogyasztóknál nem elegendő a csövekben a nyomás. A tanulmány − amennyiben elkészül − arra ad majd választ, hogy mi az olcsóbb megoldás: újabb kutat (vagy kutakat) fúrni a forráson,vagy pedig üzembe helyezni a víztartályt, amellyel tartósan megoldódna például Turia vízellátása. Az előbbinek a hátránya ugyanis az, hogy a víz minőségét nagyon nehéz ellenőrizni, hiszen az a kutakból közvetlenül a vezetékekbe kerül, míg a másik esetben ez minden pillanatban kivitelezhető lenne – magyarázta Zoran Mladenović. Hozzátette, a vízgyár kiépítése alatt nem a palackozott víz gyártását kell értelmezni, hanem a község folyamatos ivóvízzel történő ellátásának szavatolását.

Paraczky László