Vallási hírek

Szenttamás.rs

 

20+G+M+B+20

 

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, A címben szereplő év és betűsor ismerős lehet azoknak, akik házukat, lakásukat megszenteltetik ilyenkor, vízkereszt táján. A mai ünnep hivatalos megnevezése: URUNK MEGJELENÉSE. A népi megnevezés pedig vízkereszt, háromkirályok. A karácsonyi ünnepkör nem zárul le a mai nappal, hanem vasárnap Urunk megkeresztelkedése ünnepével tekinthető lezártnak a karácsony. Elkezdődik a farsang ideje, amely egészen hamvazószerdáig, idén február 26-ig tart, a nagyböjt kezdetéig. A mai ünnep lényege, hogy a Betlehemben megszületett Kisded látogatására messze távolról érkeztek bölcsek, királyok, hogy hódoljanak a megszületett világ Üdvözítője előtt. Ehhez az ünnephez hagyományosan hozzátartozik a házak megszentelése. Ilyenkor a plébános egyben családlátogatást is tesz. Nagyon sok családban vannak olyanok, akikkel csak ilyen alkalmakkor találkozunk. Erdélyben, Horvátországban vannak olyan vidékek, ahol minden évben, minden házat megszentel a helyi plébános.

A napkeleti bölcsek a természet jeléből, azaz a csillagból kiolvasták a megszületett Gyermek tartózkodási helyét, továbbá pontos útbaigazításért betértek Heródes király udvarába. A próféták által Jézus születése előtt több száz évvel megjövendölt Betlehem lett a három király úti célja. Fölsejlik ebben a történetben az a két embertípus, amely sokszor bennünket, keresztényeket is meghatároz. Vannak olyan keresztények, mint a három király, akik tettekre váltják a Szentírás szavait. Egyszerűen a hitük meggyőződéséből kifolyólag szükséges, hogy nekivágjanak az útnak és tetteikben is megmutatkozzon az Isten iránti szeretet. Nem csak olvasói és értelmezői Isten szavának, hanem találkozásaikban, beszédjükben, cselekedetükben is jelen van hitük, reményük és szeretetük. Ez az egyik keresztény típus, aki praktizálja is, amit Istentől és Istenről hall. A másik típus, aki önmagát kereszténynek mondja, de semmilyen külső jelét nem adja ennek. Az ilyenek prototípusai az írástudók és farizeusok. Ők tudják, hogyan és miként kellene, de hiányzik belőlük a tettekben való megnyilvánulás. Ők azok, akik számon kérnek mindent és mindenkit, de önmagukat nem képesek krisztusi emberré formálni. Megakadályozza ebben őket a gőg, a téves Isten kép, egy-egy rossz tapasztalat, stb. Az ilyen keresztények az ún. hívők a maguk módján, azaz kb. semmilyenek. Az ilyenekért imádkoznunk kell és a helyeset, a jót, illetve a reményt felcsillantani előttük. Amennyiben feltesszük magunkban a kérdést, akkor az őszinte válasz alapján eldönthetjük, hogy melyik tábort erősítjük. Megerősít bennünket az a tudat, hogy Isten a napkeleti bölcseknek mutat utat, mert szívük, elméjük nyitott a Teremtő szavának befogadására.

 

Zsúnyi Tibor

plébános