Hírek

Szenttamas.rs

 

Közösség – Kutatás – Kihívás

Az idén is sikeres volt a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó

 

55 kutató részvételével, Közösség – Kutatás – Kihívás címmel került sor szombaton, április 14-én a a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozóra Szabadkán a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak keretében működő Hungarológiai Kutatóközpont szervezésében.

A konferenciázókat Lendák Imre, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke, Takács Márta, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese, Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, Morvai Tünde, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának új osztályvezetője és Halasi Szabolcs, a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság segédtitkára köszöntötte.

Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke üdvözlő szavait a bizottság nyugdíjba vonuló főosztályvezetőjének, Tarnóczy Mariann-nak a levelével zárta, aki többévtizedes munkálkodásának összefoglalójában kiemelte, hogy Vajdaságban sajnos nem sikerült létrehozni önálló magyar egyetemet és kutatóintézetet, amely létfontosságú lett volna a tudományos utánpótlás régióban maradása szempontjából.

A köszöntők után követekeztek a plenáris előadások, Gyimóthy Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Informatika Kara Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezetője a mindannyiunkat érintő kiberbiztonság kérdéséről beszélt. Toldi Éva, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára Gion Nándor regényeiről tartott előadást, Pósa Mihály, az újvidéki Gyógyszerészeti Tanszék tanszékvezető-helyettese pedig a micellákkal és a bináris vegyes micellákkal kapcsolatos kutatásait ismertette.

Ezt követően a szekcióülések tudományterületenként négy teremben párhuzamosan folytak.

 

A tanácskozás ünnepélyes zárásaképpen adták át az Aranybagoly Díjat Toldi Évának és Pósa Mihálynak. A 2017-ben létrehozott díj éremből, oklevélből és pénzjutalomból áll, tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatóknak ítélhető oda. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tervei szerint minden évben két díj kerül majd ezentúl is kiosztásra, az egyik Aranybagoly Díjat a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, a másikat a humán és társadalomtudományok területén tevékenykedő tudós kapja az elmúlt öt évben nyújtott kiemelkedő kutatási tevékenysége alapján.
 

szenttamas.rs