Hírek

Szenttamás.rs

 

Együtt üléseztek a VMSZ szenttamási helyi szervezetei

A szenttamási önkormányzat dísztermében együttes ülést tartott csütörtökön, szeptember 10-én a VMSZ szenttamási I. és II. helyi szervezete, amelyen a tagság elfogadta az új alapszabályzatot.

Az ülésen a községi szervezet elnöke Bergel Aranka és titkára Bergel Zoltán mondott bevezetőt. Mint elhangzott, a VMSZ 2015. április 25-én Magyarcsernyén megtartott ülésén elfogadásra került a párt új alapszabályzata. Ekkor azt is megfogalmazták, hogy hat hónapon belül a párt összes alapszervezetében a már meglévő dokumentumot az új alapszabályzathoz igazítják. A szenttamási községi szervezet, illetve a helyi szervezetek csak egyike annak a 144 helyi szervezetnek, amelyekben az alapszabályzatot úgy kell módosítani, hogy az összhangban legyen azokkal az alapelvekkel, amelyeket a VMSZ Alapszabályzata meghatároz. Ennek értelmében a helyi szervezetekben a taggyűlés választja meg az elnökséget, dönt az elnökség tagjainak számáról, szabályozza a választás módját stb. Ugyancsak pontosításra kerül, hogy a különböző tisztségekre ki ajánlhat jelöltet, a taggyűlés, az elnökség vagy esetleg a községi szervezet elnöksége, ki fogadja el ezeket az ajánlatokat stb.

Mgr. Fehér László, a VMSZ Intézőbizottságának a tagja a jelenlévőknek elmagyarázta, az alapszabályzatok összehangolására, ami egyúttal a működési szabályzatot is jelenti, azért van nagy szükség, hogy ne legyen semmilyen probléma a későbbi munkafolyamatok során. Mint mondta, az áprilisi közgyűlésen meghatározták, hogy ezt hat hónapon belül meg kell oldani. Közben szükség volt a működési szabályzat meghozatalára, amely részletesebben szabályozza a különböző szervek egymáshoz való viszonyát, és ez a nyár folyamán elfogadásra került. Az intézőbizottság feladata, hogy tartsa a kapcsolatot az elnökség és a helyi, községi szervezetek között – tette hozzá a VMSZ bizottságának tagja.

− Az Intézőbizottság úgy határozott, hogy szeptember 19-ig befejezzük a helyi szervezetekben a taggyűlések megtartást, és az emberek elfogadják a helyi szervezeti alapszabályokat, amelyeket a községi szervezeteknek, illetve a körzeti szervezetek elnökségeinek kell jóváhagyniuk. Ugyanakkor ez alatt az idő alatt a községi szervezet elnökségeinek is el kell fogadniuk a saját alapszabályzatukat, hogy egy községben, körzetben vagy városban hogyan működnek, és akkor azt a VMSZ tanácsa kell, hogy jóváhagyja. 21-ére már összehívtuk a tanácsot, és addigra meg kellene érkezniük a körzeti szervezetek VMSZ alapszabályának jóváhagyásai. Utána, és ez szintén a magyarcsernyei közgyűlés határozata, október 15-ig be kell fejezni a tisztújítást minden szinten. Tehát minden helyi szervezetben, minden községi vagy körzeti szervezetben, azért, hogy egyszerre induljanak a mandátumok – magyarázta az Intézőbizottság tagja. Mint mondta, a VMSZ-nek mintegy 12 ezer bejegyzett tagja van, akiket mind meg kell mozgatni. Az intézőbizottsági tagok próbálnak minden összejövetelen ott lenni, és elmagyarázni az embereknek a dolog lényegét.

Közgyűlés 2015. szeptember 10. képek

Közgyűlés 2015. szeptember 10. képek

 

Paraczky László