Hírek

Szenttamás.rs

 

Elballagtak a nyolcadikosok Szenttamáson

 

Hálaadó szentmisével kezdődött pénteken a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola nyolcadikosainak ballagása. A templomba vonulást megelőzően felemelő érzés volt látni a két magyar nyolcadik osztály diákjait, amint Zsúnyi Tibor plébánossal, az iskola igazgatójával, a tanítókkal és tanáraikkal a templomudvarban kéz a kézben együtt imádkoztak. Az ünnepi szentmise keretében a diákok közösen adtak hálát a Jóistennek az elmúlt nyolc évért, az összetartozásért, majd Reményik Sándor: Templom és az iskola versével köszönték meg azt, hogy holnaptól egy lépcsőfokkal feljebb kerülnek a nagybetűs Életbe. Zsúnyi Tibor atya kifejtette, egy a ballagók számára egy szakasz véget ért, lassan kinyílik egy másik ajtó, amelyen túl az ismeretlen vár mindenkit. Egyúttal hangsúlyozta, a plébánia ajtaja mindig nyitva áll a fiatalok előtt, akár tanácsra, akár lelki erőre van szükségük: − A templom és az iskola szorosan összetartozik, hiszen ha egy közösség életéből valamelyik hiányzik, akkor megroggyan. Jó megtapasztalni a közösségben a helyes Isten- és emberszeretetet, e kettőt a családban, templomban és az iskolában sajátítja el a felnövekvő nemzedék. Hálát adok Istennek, hogy egy olyan korban és közösségben lehetek plébános, amikor Isten hitünket megvallani nem szégyen és nem kell félni a megtorlástól. Amikor a tanári kar, az igazgatónővel együtt ad hálát a ballagókért Istennek, akkor jön létre a közösség, hiszen, Jézus megígérte: „ahol, ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok én is.“ (Mt 18,20).

A szentmisét követően az ünneplőbe öltözött diákok párosával, osztályfőnökeikkel és tanítóikkal az iskolaudvarba vonultak, ahol már várták őket a szülők, testvérek, ismerősök. A műsor hagyományosan a Gaudeamus igitur című diákdallal kezdődött, majd a hetedik osztályosok búcsúztak el végzős osztálytársaiktól, ezt követően a nyolcadikosok számoltak be iskolai élményeikről, búcsúztak el fiatalabb iskolatársaiktól. A ballagókat és az egybegyűlteket Munjin Szokola Erika igazgatónő köszöntötte, aki emlékeztette a ballagókat arra, hogy az elmúlt évek alatt nagyon sok minden történt: − Talán még emlékeztek arra a napra, amikor óvodásként először léptetek iskolánk falai közé, félénken, megszeppenve. A nyolc év alatt megéltetek itt számos közös élményt: tanulmányi- és sport sikereket, ünnepségeke, programokat. Voltak közösen megélt kudarcaink is, melyekből tanultunk, s ezek által épültünk, életre szóló barátságok kötődtek – mondta többek között az igazgatónő. Őt követően az ilyenkor szokásos búcsúbeszéd helyett az osztályfőnökök meglepetésként egy közös dalt adtak elő, majd pedig kiosztották a bizonyítványokat, elismeréseket és az iskola ajándékait. Az idén ballagó 67 nyolcadikos közül kiváló tanulmányi eredményükért 8-an kaptak Vuk-diplomát, a kitűnő tanulmányi eredményért pedig igen sok diák kapott jutalmat, és speciális diplomát.

Az ünnepség végén a ballagó nyolcadikosok egy-egy búcsúdallal köszöntek el az intézménytől, majd égnek eresztették az iskolaudvarban a lufikat.

 

 

P. L.

szenttamas.rs