Hírek

Szenttamas.rs

 

A nemzetük iránti hűség miatt tisztelgünk előttük

Az ártatlanul kivégzett papokra emlékeztek tegnap Újvidéken

Emlékmisét mutattak be hétfőn az újvidéki Kapisztrán János ferences templomban Körösztös Krizosztom, valamint Kovács Kristóf ferences rendi szerzetesért és további 17 ártatlanul kivégzett plébánosért.

Mint elhangzott, ez már a 10. alkalom, hogy az 1944. évi vérengzések évfordulója kapcsán október 31-én, a kommunista diktatúra papi áldozatainak emléknapján misével emlékeznek rájuk.

A szentbeszédben dr. Horváth Endre hajdújárási és ludasi plébános osztotta meg gondolatait az 1944-es és az ezt követő időszakban életüket vesztett ártatlan áldozatokról és a mártírhalált halt papokról:

− A mai napon nemcsak a bácskai hanem az egész délvidéki, vértanú halált halt papokra emlékezünk, akik hűségükért és hitükért haltak meg. Azért haltak meg, mert hűségesek akartak maradni az emberekhez, akiket rájuk bízott a Jóisten. Érdemes tudni, hogy elég sokan voltak, nehéz pontosan meghatározni a számukat. A gyászmise keretében a két itteni ferences vértanú mellett 17 bácskai papra emlékezünk, Bánátban 13-ról tudunk. A második világháború végén hatalmas felfordulás volt, osztályharc, és nemzetiségek közötti harc is folyt. Ezek az emberek kevés kivétellel azért lettek céltáblává, mert magyarok vagy németek voltak. A nemzetük iránti hűség miatt tisztelgünk előttük, és nekünk, keresztényeknek, papoknak elsősorban azért példaképek, mert akkor is ott maradtak, amikor tudták, hogy ez a hűség következményekkel fog járni. Püspök atya a szentmise elején elmondta, hogy az előttünk álló időszakban szeretné a megemlékezést magasabb szintre emelni, vagyis a bácskai papok mellett a bánáti és szerémségi mártírok sem hagyhatók ki. Ez olyasmi lesz, ami a megemlékezésen keresztül a hitünket és önazonosságunkat is erősíti – mutatott rá dr. Horváth Endre.

Szakály József topolyai plébános elmondta, az ártatlanul kivégzett papokra történő megemlékezés Pénzes János volt püspök kezdeményezésére indult közel 10 évvel ezelőtt.

− Szeretnénk csatlakozni ahhoz a megemlékezéshez, ahhoz a fajta megemlékezéshez, ami itt a Délvidéken nagyon szerencsésen kezd hagyománnyá válni az elmúlt időszakban, ahol az ártatlanul kivégzettekre emlékezünk, hozzácsatolva azokat a lelkipásztorokat, akik vértanúvá lettek, hiszen nem véletlenül választották őket ki. Ismerős a mondás, verd meg a pásztort és szétszéled a nyáj, és itt ezt nagyon sokfelé komolyan is gondolták. Anyai nagymamán Péterrévén kilencéves kislányként élte át élte át az eseményeket, hogy mit jelent az, amikor a nagymise végén nem engedték haza az embereket, és Óbecséről odahozták az összevert plébánost akit a hívek szeme láttára lőtték főbe. Innen egy méltatlan helyre temették, de később sikerült exhumálni és méltóan, papi sírboltba helyezni. Tehát mélyen beleivódott egy kilencéves kislánynak a tudatába, ami ott akkor történt. Valahogy ez némán is a családokban tovább öröklődött, mint ahogyan a személyes családi tragédiák – fogalmazott a topolyai plébános.

A 44-es délvidéki megtorlások következtében 19 bácskai pap halt vértanúhalált. Név szerint: Berger Antal, Dupp Bálint, Haug Antal, Köves István, Müller Péter, Novotny József, Ognjatov Stjepan, Petrányi Ferenc, Plank Ferenc, Scherer Lőrincz, Szabó Dénes, Takács Ferenc, Unterreiner Károly, Varga Lajos, Virág István, Weinerth Péter és Werner Mihály, valamint az említett két ferences rendi szerzetes, Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf.

Az emlékező misét Német László nagybecskereki megyéspüspök, Harmath Károly ferences atya és Fazekas Ferenc szabadkai egyházmegyei kormányzó celebrálták. Rajtuk kívül jelen volt Ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános, Ft. Jakob Pfeifer, bácsi főesperes, Ft. Fehér Roland bókai plébános, Ft Tapolcsányi Emánuel nagybecskereki plébános, Ft. Nagy József tiszamenti főesperes, Ft. Horváth Endre hajdújárási plébános, Ft. Dražen Skenderović egyházmegyei levéltáros, Ft. Szabó Szepesi Csaba újvidéki káplán, Ft. Zsúnyi Tibor kúlai esperes, Ft. Ivica Ivanković Radak egyházmegyei bíró, Ft. Nebojša Stipić újvidéki káplán, Ft. Kozma Róbert oromhegyesi plébános, Ft. Utcai Róbert csantavéri plébános, Ft Barát Gábor tornyosi plébános, Ft. Szakály József topolyai plébános, Ft. Pásztor Árpád telecskai plébános, Ft. Brasnyó Ferenc topolyai esperes és Ft. Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó, atya.

  

Szöveg és fotó: Paraczky László

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs