Hírek

Szenttamas.rs

 

A keresztény nagykorúság ünnepe

Tizenhat nyolcadikos bérmálkozott Szenttamáson

A szépen feldíszített szenttamási Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplomban vasárnap a 10 órai szentmise keretében a bérmálás szentségében részesültek az általános iskola hittanra járó nyolcadikos diákjai.

Az idén 16 fiatal készült a szentség felvételére. Felkészítésükről az iskolai hitoktatóval ft. Zsúnyi Tibor esperes atya viselt gondot. A diákok a bérmálás előtti hetekben szorgalmasan készültek és az eseményt megelőzően adtak hitbeli tudásukról. A szabadkai ddr. Rokay Zoltán prépost, a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője bérmálta az elébe járuló hittanosokat. A nyugalmazott egyetemi tanár kérésünkre elmondta, nem először osztja ki a bérmálás szentségét Szenttamáson és külön örömére szolgál, hogy a bérmálkozók jól felkészültek a vizsgára:

− A bérmálkozás egy új fejezetnek a kezdete, amikor a megbérmált fiatal elnyeri a keresztség szentségének a teljességét, azzal, hogy meg kell mutatnia azt, hogy ismeri a hitét. Ez a keresztény nagykorúság szentsége, a felnőtt és nagykorú keresztény pedig az, aki nem hagyományból és nem érdekből ismeri vallását, hanem meggyőződésből akarja azt gyakorolni – fogalmazott a nyugalmazott tanszékvezető.

A szentmise végén a temerini plébános hálatelt szívvel mondott köszönetet a bérmálkozóknak, hogy felkészültek a keresztény nagykorúságra, és mindazoknak, akik vállalták a felkészítés feladatát.

− Az előkészületek a mai nagy napra már szeptemberben elkezdődtek, szülőértekezletet tartottunk, a diákok kiválasztották a bérmaszülőket és bemutattuk a bérmálkozókat a híveknek. Októberben közösen végeztük a rózsafűzér ájtatosságot annak érdekében, hogy kapjanak egy lelki támogatást, hiszen akik most bérmálkoznak innetől fontos tisztséget töltenek be az egyházban. Tulajdonképpen egész évben készültünk a bérmálásra, amelynek egyik csúcspontja a hittanvizsga, amikor nagy mennyiségű kérdésre kell tudni a választ és válaszolni egy atyának, aki vizsgáztatja őket. Ez a vizsga azt jelenti, hogy képes-e, tud-e a fiatal megfelelni a legalapvetőbb követelményeknek, amelyek egy felnőtt keresztény sajátosságai – magyarázta Zsúnyi Tibor atya.

Szavai szerint idén a bérmálás és a pünkös ünnepe egy napra esett, ami különösen szép, hiszen ezen a napon szállt le a szentlélek az apostolokra, így mindannyian együtt ünnepelhetünk.

− Az előttünk álló vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz, ami Szenttamáson külön ünnepnek számít, hiszen 20 elsőáldozó veszi magához az oltáriszentséget, a jövő csütörtökön pedig Úrnapja, ami ugyancsak hatalmas ünnep, mert ilyenkor díszbe öltözik a templom és plébánia udvara – tette hozzá az esperes plébános.

 

 

Paraczky László

szenttamas.rs