Művelődés

Szenttamas.rs

 

Bori Imre könyveinek kiállítása a Bölcsészettudományi Karon

Bori Imre akadémikus könyveiből nyílt november 17-én kiállítás az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Könyvtárának szervezésében a kar első emeletén. A kiállítást és a katalógust Kiss Zsuzsanna és Maletaški Tatjana készítette.

Bori Imre akadémikus, magyartanár, irodalomtörténész, író, kritikus, szerkesztő 1929. december 28-án született Bácsföldváron és 2004. április 22-én hunyt el Újvidéken. A délvidéki magyar kulturális közélet egyik vezéralakja volt. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Becskereken, Becsén és Zentán végezte el. Ezt követően Újvidéken a Tanárképző Főiskolán és a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett tanári képesítést. 1964-ben vált az irodalomtudomány doktorává. A doktori értekezésében Radnóti Miklós költészetét kutatta. Pályája kezdetén általános iskolában tanított, majd a szabadkai tanítőképzőben. Jelen volt a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék alapításakor, ahol egészen a nyugdíjaztatásáig dolgozott. Kutatási területe a XX. századi magyar és a jugoszláviai magyar irodalom volt. Összefoglaló művei mellett számos néprajzi és művészettörténeti tanulmánynak, kismonográfiának, antológiának, tankönyvnek is a szerzője. Fő- és felelős szerkesztője volt a Tanulmányok, a Hungarológiai Közlemények, valamint a Híd irodalmi folyóiratnak is. Munkája elismeréséül még életében számos díjat kapott, többek között elnyerte a Híd Irodalmi Díjat, a Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat, valamint a Széchenyi-díjat is. Bori Imre külső tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, rendes tagja a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiának, valamint a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiának is.

A megnyitón jelen voltak Bori Imre családtagjai, valamikori kollégái, ismerősei, a Magyar Tanszék és a BTK tanárai, munkatársai.

Bori Imre kiállítás 2015. november 17. képek

Bori Imre kiállítás 2015. november 17. képek

Bori Imre kiállítás 2015. november 17. képek

 

P. L.