Egyházi élet

Szenttamas.rs

DoroszlÓi bÚcsÚ – programok

 

Mária, a keresztények segítsége Doroszlóra hív bennünket. Vidékünk legnagyobb Mária kegyhelye az idén is szélesre tárja kapuit az ide  látogató zarándokok előtt, akik Máriánál, Jézus anyjánál megnyugvást,  imameghallgatást, lelki békét, vagy csak békében, imádságban eltöltött  egy-két napot szeretnének átélni. A Szent Szűzzel való találkozásra idén is több alkalom nyílik.

 Szeptember 3-án férfibúcsú lesz Doroszlón

 15:00 – Gyülekező

 15:30 – Bűnbánati liturgia, majd gyónási alkalom

 16:15 – Katekézis:  Férfi, a családban (Ft. Sztrikovits János)

 17:30 – Keresztút

 18:00 – SZENTMISE

 Hívjuk és várjuk a férfiakat, családapákat, a nagyapákat, az Istenben  hívő férfijainkat Doroszlóra, Mária kegyhelyére.

 Szeptember 7. és 8. a doroszlói a kegyhely búcsúja

 Mindenkit hívunk és várunk, nemre, korra, nyelvre való tekintet nélkül. Ez a nap Egyházmegyénk zarándok napja, amikor Mária felé útra kel kicsiny és nagy, fiatal és öreg, férfi és nő.

A Búcsú 7é-n kezdődik. AZ idei zarándokalt mottója: Zarándok Jézus – zarándok Egyház – zarándok ember

 Szeptember 7.  -  VASÁRNAP

14:00 - 16:00 - A zarándokok érkezése.

 15:00 – Bűnbánati liturgia, majd gyónási alkalom

 16:00 -  Katekézis a nap mottójáról.  Előadó: Ft. Paskó Csaba

 17:00 - Esti dicséret (Vesperás)

 18:00 - ELŐESTI SZENTMISE - A szentmise után a járművek megáldása.

        Vezeti: MSGR. Dr. Udvardy József pécsi megyéspüspök

 18:00 - Служба Божа Ио - Златоустого за грекокатолi'кох. (Görögkat. liturgia)

 20:00 - Gyertyás körmenet, Örvendetes rózsafüzér

 Vezeti: MSGR. Dr. Udvardy József pécsi megyéspüspök

 20:00 - Sv. Misa u kapeli na hrvatskom jeziku

 22: 00 - Szentségimádás

 Közreműködik a nagybecskereki Stella Maris kórus

 23: 30 - Virrasztó zsolozsma (Matutinum)

 23:30 - Népi ájtatosság a kegytemplomban

 00: 00 - Világosság rózsafüzér

 00:30 - Filmvetítés a kegytemplomban.

 Szeptember 8. hétfő,    Kisboldogasszony ünnepe

 5:00 - Fájdalmas rózsafüzér

 6:00 - Keresztúti ájtatosság

 7:00 - Reggeli dicséret (Laudes)

 7:45 - Dicsőséges rózsafüzér a szentkútnál

 8:00 - V kostole sv. Omša po slovenskỳ

 8:30 - SV. MISA NA HRVATSKOM JEZIKU

        Predvodi biskup MSGR. Dr. Ivan Pénzes

 9:00 - Hl. Messe in der Kapelle

 10:00 - ÜNNEPI PÜSPÖKI NAGYMISE

 Vezeti MSGR Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

 A szentmise után Oltáriszentségi körmenet

 A szentkúti búcsú alkalom a Bácskai Hordozható Máriák Találkozójára.  Beköszönés az ünnepi püspöki szentmise előtt, majd részvétel a  Szentmisén és az ünnepi felvonuláson.

szenttamas.rs

Doroszlói műsor 2014