Egyházi élet

Szenttamas.rs

Szentkúti búcsú volt Doroszlón

 Az elmúlt évek hagyományához híven az idén is több ezren zarándokoltak már az ünnepet megelőző nap, vasárnap délután Doroszlóra, a szentkúti Kisboldogasszony-napi búcsúra. Többen közülük több tíz, sőt száz kilométert gyalogosan zarándokolva érkeztek. A Szűzanya születése napjának megemlékezésére rendezett Szentkúti búcsú, ezen a napon 1416 óráig a zarándokok fogadásával kezdődött. 15 órától bűnbánati liturgia és gyónási alkalom, majd katakézis és esti dicséret következett. A 17 órai horvát nyelvű szentmisét követően  előestei ünnepi magyar szentmisét msgr. Dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök vezetésével18 órakor tartották, amit gyertyás körmenet és az Örvendetes rózsafüzér követett. 22 órától Szentségimádás volt, melyet ft. Palatinus István vezetett, utána pedig virrasztó zsolozsma, népi ájtatosság és a világosság rózsafüzér imádsága, a vasárnapi  program pedig az éjfél utáni filmvetítéssel zárult.

Kisboldogasszony napja, szeptember 8-a Szűz Mária születésének napja. Ezen a napon a hajnali 5 órakor a fájdalmas rózsafüzért keresztúti ájtatosság követte, majd 7 órától a  reggeli dicséretre (Laudes) került sor ft. Kurin István újmisés vezetésével. Azt követően a szentkútnál sor került a dicsőséges rózsafüzérre, majd pedig szlovák és horvány nyelvű szentmise következett. Az ünnepi püspöki nagymisét megelőzően az egybegyűlteket először msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök köszöntötte, a misét pedig msgr. dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök vezette le, aki szentbeszédében a szeretet és az irgalmasság fontosságáról beszélt, de kitért a zarándoklat fontosságára, és a közös ima erejére is: Köszöntjük a mi égi édesanyánkat, és kérjük, hogy imádkozzon ma is velünk. Minden testvérünkkel együtt kérje a szentlélek Úristent, adjon nagylelkűséget, hűséget, odaadást, bátorságot, hogy újra és újra merjük vállalni Jézus Krisztus befogadását a szívünkbe, képviselni őt, és vinni testvéreink közé irgalmas szeretettel, vigasztalást és békét teremtve magunk körül. Vigasztalást és békét teremtve ebben a megosztot világban, ahol annyi fájdalom, szenvedés és jajkiáltás hangzik el. Az egyházban Úristen erre hívott meg bennünket. Merjük elhinni azt, hogy komolyan vesz bennünket, számít ránk, bennünk és általunk akarja jobbá tenni ezt a világot, megbékéltetni az embereket, aki a világban emberként született, felejtve a sérelmeket, megbántásokat, jogvesztességet. Ezt kéri tőlünk, ezt várja, hogy szeretetet sugározzunk magunkban – mondta a váci megyéspüspök.

A vajdasági politikusok, továbbá  közéleti és egyházi személyiségek mellett a több ezer fős tömegben az idén a vajdasági zarándokok mellett külföldi hívők is voltak, akik főleg Magyarországról érkeztek, de Németországból, Hollandiából és a legtávolabbi kontinensről, Ausztráliából is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi szentmisét.

A szentkúti búcsú alkalom a Bácskai Hordozható Máriák találkozójára, a felvonulásuk pedig az ünnepi szentmise előtt és után volt.

A szenttamási Keresztény Édesanyák Szt. Mónika Közösségének autóbusza vasárnap járt  Doroszlón. A csoport ezúttal is mély áhítattal együtt imádkozott az otthon maradottakért, a betegekért és egymásért. Többen ottmaradtak az éjszakai imádságokon is. A hívek lelki és testi megnyugvásért mennek Doroszlóra, ahol van egy csodakút, s a lelki feltöltődés mellett testi gyógyulást is remélnek az ide érkezők, így a szenttamásiak is, akik többen magánszervezésben érkeztek a kegyhelyre.

Hétfőn, Kisboldogasszony napján a szenttamási Hagyományápolók Klubjának asszonycsoportja kilencedik alkalommal vett részt a Bácskai Hordozható Máriák találkozóján és az ünnepi szentmisét megelőző és követő felvonuláson. A szenttamási templomból most hozták el ötödik alkalommal a hordozható Mária-szobrot. A csoport vasárnap reggel érkezett a doroszlói kisboldogasszonyi búcsúra, ahol a szenttamási hívők a több ezres tömeggel együtt imádkozott, meghallgatták a reggeli dicséretet, és részt vettek a keresztúti ájtatosságon, valamint a 10 órakor kezdődő ünnepi püspöki nagymisén.

Az otthonaradt hívőknek a Kisboldogasszony-napi búcsú mindkét napján történő eseményeket a Mária Rádió a helyszínről tudósította.

 

Paraczky László

A búcsún készült képgalériánkat itt tekinthetik meg