Hírek

Szenttamas.rs

 

Nyilvános történelemóra az 56-os eseményekről

A szenttamási Gion Nándor Kulturális Központ és a Népkönyvtár szervezésében 2015. november 4-én, az 1956-os magyar forradalom szovjet leverésének évfordulóján a Népkönyvtárban vetítéssel és alkalmi műsorral egybekötött történelmi előadást tartottak. Az est vendége a kiskunhalasi Palásti Károly történelem szakos középiskolai tanár volt, aki a jelenlévőknek az 56-os eseményekről és az ezt megelőző és követő időszakról beszélt.

Bevezetőjében elmondta, Oroszország/Szovjetúnió háromszor hatott meghatározóan a magyar történelemre: 1849-ben, 1944/45-ben és 1956-ban. Rávilágított, hogy a második világháború után kialakult hidegháború okozta nézeteltérések és következmények hatására, a feszült légkörben hogyan tört ki a forradalom.

− A történelemóra elején igyekeztem külön kitérni arra, hogy nem a magyar forradalom volt az egyetlen, hanem 12 évente újabbak követték, 1968-ban Csehszlovákiában, 1980-ban pedig Lengyelországban gondolták úgy, hogy a szovjet rendszert meg kellene változtatni – fogalmazott az előadást követően a kiskunhalasi történelemtanár. Kiemelte, a magyar történelemnek a világtörténelem nem tulajdonított különös jelentőséget, két eseményt kivéve: az egyik az 1848/49-es szabadságharc, a másik pedig az 1956-os forradalom, ugyanis a szovjet hatalom elleni lázadás nem kis bűntett volt.

A szerdai előadáson külön bemutatásra került a Rákosi-korszak, mert enélkül nem értjük, hogy 56-ban miért vonult ki több százezer ember az utcákra, és miért nyitottak rájuk tüzet az ávósok. A Rákosi-rendszer ugyanis sok mindent átalakított, megfosztották az embereket a tulajdonuktól és a magánéletüktől is. Tilos volt megünnepelni húsvét és karácsony másnapját, viszont „új” ünnep lett az április 4-e és a november 7-e, Szent Itván napját pedig átnevezték az alkotmány napjává. A Rákosi- diktatúra kialakulása a párton belüli viszályokat is magával hozta, így konfliktusa volt Rajk Lászlóval és Nagy Imrével is.

− Hatalmas volt tehát a szellemi terror az országban 1945 után, és teljesen érthető, hogy ebből egyszer a magyaroknak elegük lett. Csupán tizenegy év telt el szovjet megszállás óta, az emberekben pedig elevenen ott élt a kép, hogy ezt lehet másképp is csinálni – magyarázta Palásti tanár úr. Mint mondta, a vetítéssel és a fotókkal igyekezett egy átfogó és érthető képet mutatni azokról a pesti fiatalokról, akik inkább lelkesedésből, mintsem kőkemény politikai meggyőződésből csatlakoztak a forradalomhoz. A Szabad Európa Rádió mindvégig kitartásra biztatta a magyarokat, de ezt teljesen felelőtlenül tette, hiszen az amerikai politikai és katonai vezetésnek esze ágában sem volt bármiféle segítséget adni a magyaroknak. Október 27-én diplomáciai csatornákon megüzenték a Szovjetúniónak, hogy nem avatkoznak be, ha a Szovjetúnió katonailag birtokba veszi Magyarországot. Nagy Imre viszont biztos volt benne, hogy győzött a forradalom, kilépett a Varsói Szerződésből, és abban bízott, hogy tudja konszolidálni a helyzetet – folytatta a halasi történelemtanár, aki előadása során a zászlólengető, újjongó tömeget igyekezett kontrasztba állítani azzal a szomorú látvánnyal, ami november 4-e után történt, a bevonuló harckocsikat és a szétlőtt Budapestet. Kiemelte, a megtorlást követően ma sem tudni pontosan az 56-os kivégzettek, valamint az utcai harcok során elesettek  számát, a történészek szerint pedig közel 200 ezer körül volt az országot elhagyó személyek száma.

A nyilvános történelemóra végén Palásti Károly rámutatott, a forradalom elfojtása után Kádár Jánost a testvéri, szocialista országok (mint Kína, Románia, Albánia) arra kérték, hogy kemény legyen a megtorlás. Ugyanis az ilyen hozzáállás nekik mind belpolitikailag, mind példamutatásképpen nagyon jól jött, a magyarországi események példát mutattak, mi történik akkor, ha a nép fellázad a kommunista rendszer ellen.

Az est folyamán Haragozó Erzsébet és Szabados Etelka előadásában alkalmi versek is elhangzottak.

Előadás a forradalomról 2015. november 4. Szenttamáson, képek

Előadás a forradalomról 2015. november 4. Szenttamáson, képek

Előadás a forradalomról 2015. november 4. Szenttamáson, képek

Előadás a forradalomról 2015. november 4. Szenttamáson, képek

Előadás a forradalomról 2015. november 4. Szenttamáson, képek

Paraczky László