Hírek

Szenttamas.rs

 

Esővízelvezetés a napirenden

Feltúrt utcákkal, árkolásokkal, esővízelvezető rendszerek építésével lépett bele az őszbe Szenttamás. A városban, amely egész évben egy nagy építkezőhelyre hasonlít, négy utcában a vége felé közeledik az esővízelvezető rendszer immár tartós megoldása. A munkálatokról, azok jelentőségéről, menetéről és áráról hírportálunknak Jovan Tutorov, a községi tanács infrastruktúrával megbízott tanácsosa nyilatkozott.

Jovan Tutorov

Az elmúlt év rekodmennyiségű csapadékot hozott, melynek következtében Szenttamáson a tágabb városközpontot több alkalommal is elöntötte a talajvíz. A kertekben, udvarokban, de még a lakóépületekben is esőzéskor és hóolvadáskor sok felé állt a víz. Ahol lehetőség volt rá, szivattyúkat vetettek be, de a kár így is tetemes volt. A több évtizede húzódó probléma megoldására az önkormányzat és a Községi Településrendezési és Építési Igazgatóság Közvállalat olyan módon készült fel, hogy először feltérképezte a központhoz tartozó 12 utcában a legkritikusabb pontokat, majd az elmúlt tél folyamán külön projektdokumentációt dolgozott ki a városközponba vezető, illetve az ott található 8 utca esővízelvezető rendszerének tartós megoldása céljából. A városvezetés az év elején a községi költségvetésben előlátta a munkálatokhoz szükséges eszközöket, a településrendezési igazgaság pedig elkészítette a közbeszerzési pályázatokat a munkálatok kivitelezőjének meghatározásához.

Jovan Tutorov portálunknak elmondta, sajnos az idei évben előlátott nyolc utca helyett csak négyben tudják megoldani az esővízelvezető rendszer kiépítését, mert a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében csökkent a községi büdzsébe a község területén található „fekete arany” kiaknázása után fizetendő járulék. Magyarán, a határban lévő kőolajfuratok utáni járulék címén a költségvetésbe mintegy 45 millió dinárral kevesebb pénz jut, emiatt pedig csökkent az építkezésekre előlátott keretösszeg is.

− Nem újkeletű, hanem több, mint 50 éves problémával találtuk szembe magunkat. Az elmúlt fél évszázadban ugyanis a város tágabb központjában lakók közül az utcák szebbététele érdekében lassan betöltögették a házak előtt lévő esővizes árkokat, füvesítettek, fákat ültettek. Ez mind szép és jó, csakhogy senki sem gondolt arra, mi történik, ha egyszerre nagyobb mennyiségű csapadék hullik, amelyet nem lesz mivel és hova elvezetni. Ezzel találtuk szembe magunkat az elmúlt évben, amikor esőzések után a városközpont egyes pontjait teljesen elöntötte a víz. Persze ez magával hozta a talajvíz emelkedését is, ami még jobban tetőzte a bajt, hiszen az alacsonyabban fekvő házakban megjelent a nedvesség, az esővíz pedig, ami nem tudott lefolyni az úttestről, sok helyen teljesen tönkretette az aszfaltot – magyarázta Tutorov. Hozzátette, most, miután a polgárok látják, hogy több helyen komoly esővízelvezető rendszer épül, szinte egyszerre fejezték ki óhajukat, hogy az ő utcájukban is mielőbb rendezzék ezt a problémát. Mivel azonban a dolog évtizedekig húzódott, nem lehet egy év alatt mindent helyrehozni, pénz nélkül pláne nem.

Beszélgetőtársunk elmondta, a Kis utca mellett a Polit és a Sonja Marinković utcákban nyitott, a Petar Drapšin utcában pedig zárt esővízelvezető rendszer épül. Utóbbi esetben az utca alsó szakaszától, azaz a katolikus templomtól Verbász irányába haladnak a munkálatok, és egészen a Szent Szávó utcáig dolgoznak. A speciális anyagból készült csöveket itt a föld alá helyezik, a még megmaradt árkokat pedig betemetik.

− Arról van szó, hogy a Petar Drapšin utca tengerszint feletti magassága a templom előtt valamint a Szent Szávó utca kereszteződésénél nagyon eltérő. A felső rész ugyanis  alacsonyan fekszik, az alsó rész pedig magasan, ami egyszerűen azt hozta magával, hogy a templommal szembeni területen mintegy 2,5-3 méter mélyre kell lerakni a csöveket ahhoz, hogy a felső részből lefolyjon az esővíz. Ugyanakkor ez a vezeték az iskola túloldalán, a Lázár cár utcában már előbb lerakott rendszerre csatlakozik, ami azt jelenti, hogy innen és a Petar Drapšin utcából az összes víz a Krivajába folyik. Ezzel még egy évtizedek óta húzódó probléma oldódik meg – mutatott rá a községi tanács tagja. Emlékeztetett arra, hogy egykoron a Szent Szávó utca felső szakaszától (a Ćopa vendéglőtől), továbbá az utca alsó szakaszától (a Tűzoltóotthontól) a Petar Drapšin utca felé vezették a csapadékot, ahol a két utca kereszteződése alatti csövekből a Petar Drapšin utcában lévő árkokba folyt a víz. Az itt lévő nemzetközi és Verbász felé vezető regionális út kereszteződése alatti csövek azonban a nagy forgalom miatt idővel összetörtek, a két irányból idefolyó esővíz pedig felgyülemlett, beszivárgott az itt lévő házak a pincéjébe, udvarokba, kertekbe, sőt a lakóépületekbe is. Tekintette arra, hogy az említett utak a köztársaság hatáskörébe tartoznak, a megfelelő dokumentáció elrendezése után tartós megoldásként a kereszteződést áttekinthetőbbé tették és teljesen felújították, az esővízelvezető csöveket pedig a föld alá helyezték.

A községi tanácsos, aki egyébként maga is építészmérnök, elmondta, a Kis utcában már teljes egészében befejeződött az esővizes árkok kiépítése. A munkálatokkal a vége felé járnak a Polit utca felső és alsó szakaszán is, ugyanakkor a Sonja Marinković utcában is árkolnak. Az árkok aljára megfelelő betonvályúkat raknak, amivel sokban megkönnyítik a jövőben az árkok karbantartását. Ahol szükség mutatkozott, a lakóházak előtti bekötőutakat átvágták, de ezeket az áteresztő csövek lehelyezése után azonnal eredeti állapotukba helyezik vissza.

− A Polit utca teljes hosszában, mindkét oldalon kiépül az esővízelvezető rendszer, amely a felesleges vizet a Dózsa György utcától egészen a Bácskai Nagycsatornáig vezeti majd le. A Sonja Marinković utcában lévő árkok pedig a Vuk Karadžić utca kereszteződésétől a Bard utcába vezetik az esővizet, ez utóbbi pedig a Zmaj utcában a már kész rendszerre csatlakozik – magyarázta Jovan Tutorov. A tanácsos nyilatkozata végén kiemelte, sajnos, nem lehet mindenütt föld alatti rendszert kiépíteni, az ugyanis nagyon költséges. Mint mondta, a Petar Drapšin utcában lévő esővízelvezető rendszer rövid szakasza 11 millióba, a már említett három utcában folyó csatornázás pedig  9 millió dinárjába kerül az adófizető polgároknak. Ha az időjárás nem szól közbe, a munkálatokat november végéig mindenütt befejezik.

Esővizes csatornáka Polit utcában 2015. november 10.

Esővizes elvezetők a Petar Drapšin utcában 2015. november 10.

 

Paraczky László