Hírek

Szenttamas.rs

 

Átadták az Európa Kollégiumot

Ünnepélyes keretek között átadták rendeltetésének az újvidéki Európa Kollégiumot. A tervek szerint a magyar egyetemisták otthona a jövő tanévtől teljes kapacitásssal működik majd, és a fiatalok gondtalan ittlétét, a zavartalan tanulást, a szakmai fejlődés lehetőségét és a közéletbe való bekapcsolódásukat hivatott biztosítani.

Az idén szeptemberben Újvidéken a Telepen, ahol a régmúlt időkben a lakosság zömét a magyar polgárok alkották, első ízben nyitotta meg kapuit az Európa Kollégium, a vajdasági magyar egyetemisták otthona. Sokan még akkor is kételkedtek létrejöttében, amikor a római katolikus egyház portáján (amelyet ajándékba kaptak az indítványozók) már állt az épület, amely nemcsak otthon azoknak a hallgatóknak, akik a tartományi székvárosban folytatják egyetemi tanulmányaikat, de a szakma, a tudomány és a művészet fellegvára is, hangzott el pénteken, november 20-án az Európa Kollégium ünnepélyes átadásának bevezetőjében.

Az ünnepségen, amelyen jelen volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár, dr. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős magyar miniszteri biztos, dr. Szilágyi Péter Ferenc, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke, Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Kapcsolattartási Főosztály vezetője, dr. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alap vezérigazgatója, továbbá dr. Bojan Pajtić tartományi kormányfő, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, valamint az egyházak, a civil szféra meghívottjai, a VMSZ köztársasági és tartományi képviselői, az Európa Kollégium tisztségviselői. A vendégeket és az egyetemistákat elsőként Snajder-Sára Ildikó, az Európa Kollégium megbízott igazgató asszonya köszöntötte. Külön köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon is hozzájárult az intézmény építéséhez, üzembe helyezéséhez.

Snajder Sára Ildikó

− Külön köszönet azoknak, akik hittek a megálmodás megvalósításában, és töretlen alázattal, minden nehézség ellenére harcoltak, küzdöttek és dolgoztak értek. Bebizonyították, az összefogás, a közösségünkbe vetett hit, az összefogás és a közös munka eredménye nem maradhat el. A kollégium alkalmazottjaiként feladatunk, hogy folytassuk ezeknek az embereknek a munkáját, és gondot vezessünk arról, hogy az Európa Kollégium a vajdasági magyar közösség büszkesége legyen – emelte ki a megbízott igazgató.

Ugyancsak a közösség összetartó erejére figyelmezetett mgr. Miavecz Béla, az Európa Alapítvány első elnöke, aki annak idején megálmodta a kollégium ötletét.

Mgr Miavec Béla

− Ez a reprezentatív épület, amely szinte egyedülálló összefogás bizonyítéka, az egész Kárpát-medencében példát kell hogy mutasson mindenkinek, hogy nézzen fel saját közösségében, hogy mi az, amit, ha megfogalmazunk, közösen, egy csapatként meg tudunk valósítani. Mi közösen, közösségben gondolkodtunk, cselekedtünk, és megvalósítottuk álmunkat. Voltak akadályok, buktatók, nem is kevés, de sikerrel vettünk minden akadályt. Napi szinten foglalkoztunk a dolgokkal, oldottuk meg a problémákat, és csak ennek köszönhetően értük el célunkat – mutatott rá Miavecz. Aláhúzta, az első és a legfontosabb láncszem az volt, amikor ajándékba elkapták az egyháztól a telket, ugyanis, onnantól már senki sem mondhatta, hogy ha már megvan a hely, miért ne épülhetne meg a kollégium. Felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket, hogy az ötlettől a megvalósulásig egy köbméternyi különböző dokumentáció, engedély, tervrajz stb. gyűlt össze, ami időbe és pénzbe került, és a mai napig bizonyítja a megvalósulás mellett kiállók munkáját és türelmét.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket, annak idején tulajdonképpen egy generációépítő gondolat született, felgyulladt egy szikrácska, amely az elfojtás erőivel dacolva nem engedte hogy eloltsák, hogy hamuvá tiportják.

Jerasz Anikó

− Bátor harcában ez a szikrácska megerősödött, s vakító, perzselő és izzó lánggá nőtt. Tüzét a küzdelmes évtized alatt megannyi jószándékú, a magyar közösséget erősíteni akaró mecénás táplálta. Most, amikor megszületett az Európa Kollégium, ez a tűz a mi szívünket járja át, erősít és büszkévé tesz bennünket – fogalmazott az MNT tisztségviselője. Köszönetet mondott a katolikus egyháznak a telepi Szent Erzsébet templom melletti telekért, a tartományi kormánynak a kollégium feléptéséhez nyújtott anyagi támogatásért, továbbá külön megköszönte Pásztor Istvánnak a cél érdekében tett törekvéseket, erőfeszítéseket, melyekkel az első lépésektől kezdve segítette a nemes cél közösségépítő és megtartó-törekvő megvalósulását: − Nagyon hálásak vagyunk az anyaországnak, hogy ezt a kezdeményezést, melynek megvalósulásához oly sok munka vezetett, szívvel, lélekkel felkarolta, hogy töretlenül hitt a Délvidék törekvésében, illetve vállalta a kollégium működési költségeinek további fedezését is – mondta Jerasz Anikó. Egyúttal emlékezett arra, hogy a kollégium megnyitásakor, az első félévben, több, mint 200 alap- és mesterképzésre járó hallgató, továbbá több doktori képzésben és speciális szakképzésben részesülő orvos-kutató veszi igénybe az egyetemista otthon szolgáltatásait: − Ez a szám jól jelzi, mennyire sürgős teendő volt a kollégium megépítése. Az itt lakókra tekintve látom, hogy egyre fogyó magyar közösségünkben mekkora szellemi tőke rejtőzik. Látom, hogy ez a kis közösség évről-évre képes megmutatni, hogy élni akar, teret és rangot követel magának, továbbá munkálkodni, teremteni, megőrizni akar és fog mindent, ami érték, mindent, ami tudás, most és az előttünk álló évtizedekben is.

Dr Bojan Pajtić

Dr. Bojan Pajtić tartományi kormányfő, szerb nyelvű beszédét követően magyarul is szólt az egybegyűltekhez, elmondta, a demográfusok kimutatták, da magunk is szemtanúi vagyunk a szomorú folyamatnak, hogy egyre inkább fogyunk, a fiatalok elvándorolnak, máshol telepszenek le és alapítanak családot: − Fiataljainkat csak úgy tarthatjuk meg, ha feltételeket biztosítunk számukra a tanuláshoz és ahhoz, hogy a fejlett európai országok fiataljaival azonos oktatási szinten fejlődhessenek. Ez az otthon megadja ezeket a feltételeket. A tartományi kormány folyamatosan ruházott be a fiatalok oktatásának fejlesztését illetően. Új otthonok épültek Zomborban és Újvidéken (az egyetemista otthon), az Európa Kollégium és a nagykikindai diákotthon, több egyetemista otthont pedig felújítottunk. Elmondhatjuk, hogy a vajdasági kollégiumokban élő egyetemi hallgatók, közel négyezren, igazán megfelelő körülmények között élhetnek és tanulhatnak. A nemzeti közösségek akkor kaphatnak teljeskörű támogatást és élvezhetnek bizalmat, ha maguk fogalmazzák meg prioritásaikat a kultúra, az oktatás, a nyelv és az írás használata területén – mutatott rá Európa Kollégium hivatalos átadási ünnepségén a tartományi kormányfő.

Pásztor István

Ünnepi beszédében Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője elmondta, nem a küldetés és a kollégium megépítésének fogalmi tartalmát, hanem az épület életre hívásának lényegét szeretné továbbítani az itt lakók felé: − Boldogság és jó érzés tudni, hogy itt vagytok, hogy itt laktok. Fontosnak tartom elmondani, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséggel értetek, továbbá az utánatok jövő egyetemisták és a specializációra járó orvosok miatt vágtunk bele annak idején ebbe a nagy munkába. A húgaitok, öccseitek, a falutokban, városotokban elsőbe baktató kisgyermekek miatt, akiknek vigyázzátok meg a bútort, de hagyjatok nyomot is magatok után. Ugyanakkor a vajdasági magyar jövőért, életért, a szívósságért, a küzdeni akarásért, amit jól ismertetek, különben nem lennétek itt. Szüleitekért, nagyszüleitekért is akartuk mindezt, akiknek tisztelet és becsület jár azért, hogy idáig juttattak benneteket. Osztozni akarunk a terhekben, vállalni akarjuk a jövőtök feletti aggódás és reménykedés érzését – fejtette ki a VMSZ vezetője. Egyúttal arról biztosította a fiatalokat, hogy szigorú odafigyelésre számíthatnak a felnőttektől, a gondjukat viselőktől, és hogy a vajdasági magyar politikai elit is osztozni kíván ezekben a terhekben: −Az a célunk, hogy ti, önök összetartozzanak, és sikeres vajdasági magyar polgárok legyenek.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint a nemzet jövője a fiatalokon múlik, és ezért támogatja a magyar kormány az újvidéki Európa Kollégium működését. Mint mondta, a magyar kormány célja, hogy a magyar emberek boldoguljanak az életben és a vajdasági magyar közösség megmaradjon. Szerinte ez a nap nem csupán a kollégium hivatalos megnyitásának, hanem a nemzetek közötti összefogásnak is az ünnepe, s köszönettel emlékeztetett arra a támogatásra, amelyet a magyar kormány mellett a szerb állam nyújtott a kollégium létrehozásához.

Potápi Árpád

„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelezettsége” fogalmaz Tamási Áron, a székelység nagy, nyugatról is hazatérő írója. Egy közösség jövőjét annak értelmisége és érdekvédelmi képviselete nagy mértékben meghatározza, ezért a vajdasági magyarság jövőjét is az itt diplomázó és az itthonmaradó magyar fiatalság jelenti. Magyarország kormánya éppen ezért támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség felsőoktatással kapcsolatos elképzeléseit, és annak továbbfejlesztésére irányuló és jelenleg is zajló konzultációk folytatását szorgalmazza – emelte ki a nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette, meggyőződése, hogy ez az egyetlen helyes út, és bizalommal folytatják a közös gondolkodást és partneri együttműködést.

 Az Európa  Kollégium felépítésének ötlete 10 évvel ezelőtt merült fel, mégpedig a VMSZ dél-bácskai szervezetének elnökségi ülésén 2005 novemberében, amikor Miavec Béla, a szervezet elnöke azt javasolta, kezdeményezik Újvidéken egy elsősorban magyar egyetemista otthon, illetve kollégium felépítését. Sajnos, már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy az ifjúság létszámcsökkenését így lehetne megakadályozni, és itthon biztosítani a jövő generáció magyar értelmiségének létét. Az ötlettől az Európa Alapítvány hivatalos bejegyzéséig, a szükséges dokumentáció elrendezéséig több, mint két év telt el. A kollégium alapkőletétele 2008 májusában volt, közben megérkezett az első anyaországi támogatás, amely fedezte a tervrajzok elkészítését és az építkezéshez szükséges engedélyek megszerzését. Az anyaország mellett az Európa Alapítvány, a Vajdasági Magyar Szövetség, a vajdasági kormány és keretében a Nagyberuházási Igazgatóság, a római katolikus egyház szabadkai püspöksége, Újvidék város, a Magyar Nemzeti Tanács és még sok más intézmény, szervezet és egyén összefogásának eredményeként jött létre a tartomány egyik legmodernebb ilyen jellegű épülete. Az építkezés elsősorban pénzügyi és adminisztratív okok miatt 6 évig húzódott, de az idei tanév kezdetére sikerült befejezni. Az intézmény a fiatalok gondtalan ittlétét, a zavartalan tanulást, a szakmai fejlődés lehetőségét és a közéletbe való bekapcsolódásukat biztosítja.

Az ünnepélyes megnyitót követő alkalmi műsorban fellépett dr. Vitkay Kucsera Ágota operaénekes, egyetemi tanár, Balázs Flórián hegedűművész, egyetemi tanár, Klemm Dávid zongoraművész, a Csürdöngölő néptánccsoport és Sirmer Zoltán színművész. Ezt követően a jelenlévők rövid körséta formájában megtekintették a kollégium épületét.

Paraczky László

Európa Kollégium épülete

Dr Vitkay Kucsera Ágota

Balázs Flórián

Sirmer Zoltán

Kollégium lakó

Kollégium lakó

Népdalénekesek

Csürdöngölő néptánccsoport