Hírek

Szenttamas.rs

 

Tiszteletben tartva a hagyományokat

Rendhagyó módon ünnepelték a húsvétot Szenttamáson

Hagyományos húsvéti vásárral kezdődött az idén Szenttamáson a kereszténység legnagyobb ünnepére való készülődés. A szenttamási Gion Nándor Emlékházban április 9-én szervezett rendezvényre ezúttal hét helyi és vidékről érkezett árus az Emlékház udvarában lévő filagóriában állította ki a húsvétra jellemző, szebbnél szebb portékát. A csecsebecsék, vásárfiák mellett érthető módon központi szerepe volt a tojásnak és a húsvéti nyuszinak.

Csütörtökön este a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása templomban szentmisével emlékeztek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására. A szentmisét Tojzán László atya celebrálta.

A szenttamási kálvárián nagypénteken délután keresztúti ájtatosságot tartottak, előtte Szabó István elszavalta Wass Albert: Nagypénteki sirató című versét. A jelenlévők végigjárták a stációkat, mert ez őseink szerint segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb versszaka elvezet a következő stációhoz.A nagypénteki, ún. csonka mise három fő részből állt. Igeliturgia olvasmányokkal, a János passió felolvasásával. A passiót a szenttamási negyedikes és ötödikes hittanos diákok Zsúnyi Tibor atya vezetésével adták elő. Ezt az egyetemes könyörgések követték, amelyekben az egyházért és az egész emberiségért imádkoztak. A nagypénteki szertartás csúcspontja: a hódolat a szent kereszt előtt. A templomban lévők térdet hajtottak a kereszt előtt, megcsókolták Jézus lábait. A csonka mise az áldoztatás szertartásával zárult.Nagyszombaton reggel 7 órától este 19 óráig a szentsírt Krisztus katonák őrizték, ugyanis a több, mint 100 éves szenttamási hagyomány idén is megszervezésre került.

Húsvétvasárnap teljesen megtelt a Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom. Az ünnepi szentmisén, amelyet Zsúnyi Tibor esperes plénános celebrált részt vett Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere, Milena Alargić,a képviselő-testület elnöke, Oroszi Vékony Beáta, polgármester-segéd és Szabados Fodor Beáta, a községi tanács tájékoztatási tanácsosa. Az ünnepi hangulatot az egyázi énekek mellett a teljes díszbe öltözött Krisztus katonák és a gyertyavivő lányok fokozták.Húsvéthétfőn a szenttamási legények vidám élőzene mellett újra felelevenítették a húsvéti locsolkodás szokását. A szokatlanul hideg idő miatt a fiúk a népviselet helyett inkább a vastagabb civil ruhát választották, és már kora reggel lovaskocsival és hangos zeneszóval járták a település utcáit, felkeresték a lányokat. A régi hagyományok megelevenítése és bemutatása nagyszerűre sikeredett, a pirostojás és a finom sütemény mellett pedig mindenütt jó hangulat várta a hideg csapvízzel, vödrökkel, kannákkal „felszerelt” locsolkodókat.

 

Paraczky László

szenttamas.rs