Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Legfőbb feladatunk hirdetni a feltámadásról szóló jó hírt!

„Eljutott hozzánk egyesek fülünket bántó hangja, akik buzgólkodnak ugyan a vallásért, de a tényeket kellő objektivitás és okos ítélet nélkül értékelik. Az emberi társadalom jelen állapotában csak romhalmazt és bajokat látnak. (...) Mi úgy látjuk, hogy higgadtan el kell határolódnunk a kudarc prófétáitól, akik mindig a rosszat hirdetik, mintha küszöbön állna a világvége. Az emberi események jelen állapotában – melyekben úgy tűnik, az emberiség a dolgok új rendjébe lép – inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, melyek az idők folyamán emberi cselekedetek által valósulnak meg, gyakran a várakozásokon felül, és bölcsen elrendeznek mindent, az emberi viszontagságokat is, az Egyház javára.” [65] EG 84, Ferenc pápa.

Szent XXIII. János pápa szavai ma is nagyon aktuálisak. Amikor ő ezeket mondta, a hidegháború a legrosszabb kiadásban tombolt a világon, sok kis háborúval tarkítva. Ma is hasonló a helyzet: akkor is, ha nem beszélhetünk hidegháborúról, mint a múlt század hatvanas éveiben, most is rengeteg háború dúl a földön. Egy ilyen helyzetben mit is tehetne a Katolikus Egyház, mi, katolikusok?

Legfőbb feladatunk hirdetni a feltámadásról szóló jó hírt. Mert a feltámadás megváltoztatta az egész teremtett világ jövőjét, benne az emberét is. Nem a gonoszságé az utolsó szó, nem a bűné vagy a csalóké, hanem Isten örök élete áll minden végén. Ezt az életet nem tudjuk tönkre tenni semmilyen emberi gonoszsággal.

Ezt elfogadni nem egyszerű, itt a hit mélysége tud csak segíteni. Mert a hit ad erőt, hogy ebben a háborús világban is kitartsunk a jó mellett, az élet mellett, nem pedig követni azok példáját, akik akárcsak Jézus életében, ma is gyűlöletet keltenek, embereket vagy embercsoportokat a gyűlölet tárgyává tesznek, megosztanak, szétválasztanak embereket. Kívánom minden katolikusnak és nem katolikusnak, minden embernek, aki keresi a jót, és önmagamnak is, hogy a Feltámadt Krisztus erősítsen meg bennünk minden kezdeményezést, ami az életünket, melyet persze mindig másokkal megosztunk, szebbé, jobbá teszi, és ezáltal közelebb visz minket a Feltámadt Mester örök életéhez.

Befejezésül megemlítem, amit már mindannyian tudunk, mármint, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye új főpásztort kapott. Készüljünk imával és jó szívvel a szentelésére, amelyet 2024. június 1-én fogunk ünnepelni a székesegyházunkban, 11 órai kezdettel. Kérek mindenkit, akinek van ideje, lehetősége, jöjjön el erre a nagy eseményre.

Üzenetem végén pedig kívánok mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepeket!

 

Mons. dr. Német László SVD belgrádi metropolita érsek

Közzétette: Németh Dezső

2024. március 26. 07. óra

szenttamas.rs