Hírek

Szenttamas.rs

 

Hittanóra a terepen

Gyalog és kereszttel vonultak a diákok a kálváriára

A keresztúti ájtatosság Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése. A szenttamási Szent Kereszt felmagasztalása templomban és nagypénteken a kálvárián minden évben tartanak közös keresztúti ájtatosságot. Idéntől a hittanos fiatalok a gyakorlatban is megtapasztalhatták ennek történetét, a közös ima lényegét és folyamatát, ez mellett megismerhették a kálváriát.

A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 1−8. osztályos diákjai szerdán délután négy órakor gyülekeztek a templomudvarban, ahonnan kereszttel, Zsúnyi Tibor és Balažević Dušan atyával az osztálytanítók kíséretében szervezetten vonultak a kálváriára. Útközben felidézték Jézus keresztútjának történetét és elbeszélgettek arról, hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül: megkorbácsolták, a tövisből készült koronától arcát elborította a vér, háromszor összerogyott a kereszt súlya alatt, találkozott anyjával, szomjazott, kendővel megtörölték az arcát. A kálváriára érve a fiatal zarándokok először megismerték annak rövid történetét és jelentőségét. Az első stációhoz az elsős diákok vitték a keresztet, a másodikhoz a másodikosok és így tovább. Tibi atya elmagyarázta egy-egy állomás lényegét, Jézus halálra ítélésétől megfeszítéséig, haláláig és sírba tételéig. Rámutatott, hogy a stációképeken Krisztus szenvedésének egy-egy mozzanata látható. Ezek a művészi megfogalmazások segítik a hívőket, hogy imádkozás közben az eseményeket maguk elé képzeljék, és ezért szinte mindig velejárói a keresztutaknak. A gyerekek egyúttal megtapasztalhatták keresztút és a közös ima lényegét, ugyanis közülük sokan most jártak először a kálvárián, és most hallottak először arról, hogy mikor és miért jönnek ide az emberek.

Úgy tűnik, a hittanóra gyakorlati megvalósulására irányuló kezdeményezés első alkalommal sikerült. A szeles és barátságtalan időjárás ellenére sok diák eljött, a kálvária pedig a fohász és emlékezés mellett innetől újabb közösségmegtartó jelkép marad az utánunk jövő nemzedék számára. Ugyanott a felnőtteknek hagyományosan nagypénteken délután 3 órakor tartanak keresztúti ájtatosságot.

  

Forrás: Magyar Szó, Paraczky László

Nyitókép: kálvária kápolna Németh Dezső

Közzétette: Németh Dezső

2024. március 29. 10. óra

szenttamas.rs