Hírek

Szenttamas.rs

 

Elsőáldozásra és bérmálkozásra készülnek Szenttamáson

Szorgalmasan gyakorolnak és készülnek az elsőáldozásra a szenttamási harmadikos hittanos diákok. Az első találkozás szentsége az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) jelen lévő Jézussal vasárnap, június 12-én lesz amikor 19 hittanos diák veszi magához az oltáriszentséget. Az eseménnyel kapcsolatban Zsúnyi Tibor atya elmondta, elsőáldozók azok lehetnek, akik rendszeresen járnak szentmisére, részt vesznek a hittanórákon és a plébániai elsőáldozásra való felkészülési alkalmakon, valamint elvégezték az első szentgyónást. A napok óta folyó felkészülésből jól kivehető, hogy a gyerekek szívvel-lélekkel készülődnek a szentmisére és átélik, magukénak érzik a közelgő ünnepet.

A szenttamási esperes plébános elmondta azt is, hogy a bérmálkozásra június 5-én kerül sor, és a 16 szenttamási fiatal mellett vidékről is érkeznek bérmálkozók.

A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a “keresztény beavatás szentségeinek” együttesét, melynek egységét őrizni kell. Meg kell tehát magyarázni a híveknek, hogy a bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. A keresztények ugyanis a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet.

 

 

Paraczky László

szenttamas.rs