Bejelentő

Szenttamas.rs

 

Kedden lesz a kkt 20. ülése

23 napirendi pont kerül a képviselők elé

Milena Alargić, a szenttamási képviselő-testület elnökasszonya, a KKT 20. rendes ülését április 5-ére (kedd) hívta össze 9 órai kezdettel. A meghívóban 23 pont szerepel.

Az előző 18. és 19. ülések jegyzőkönyveinek az elfogadását követően napirenden lesz a község alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat, határozatot fogadnak el a sóder- és homoklerakók, valamint a szeparátorok létesítéséről és ezek felszámolásáról a községen áthaladó vizek és vízpartok mentén, valamint megvitatásra kerül a községi alapítású közvállalatok tervezett és megvalósított 2021. évi munkajelentése. Határozatot hoznak továbbá több községi tulajdonban lévő ingatlan eltulajdonításáról, a Nádalja–Temerin közötti út részletes szabályozási tervének elkészítéséről, ezen kívül megvitatásra kerül több községi alapítású intézmény elmúlt évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolója.

Az ülés végén a képviselők kérdéseket tehetnek fel a községi intézmények munkájával kapcsolatban.

 

szenttamas.rs