Hírek

Szenttamas.rs

 

MÓDOSÍTOTTÁK A SZENTTAMÁSI KÖLTSÉGVETÉST

A vártnál nagyobb bevételre számíthat a község

A szenttamási községi képviselő-testület tegnapi, 22. rendes ülésén 18 napirendi pontot terjesztettek be. Az előző ülés rövid jegyzőkönyve után a jelenlévők elfogadták az elmúlt évre vonatkozó községi költségvetésről szóló jelentést. Az ülés legjelentősebb napirendi pontja a 2022. évi költségvetés első módosítása volt.

A hivatalos indoklás szerint a módosításra azért volt szükség, mivel az önkormányzat bevételei nagyobb arányban valósultak meg a tervezettnél. A büdzsé módosított összege 1.167.798.175,00 dinárt tesz ki, ami a tervezett bevételekhez viszonyítva mintegy 10 százalékkal több. A legnagyobb bevételnövekedést a tartományi és a köztársasági hatalmi szervektől, tehát az állami költségvetésből érkező támogatások terén valósította meg a község. Így például a tartományi kulturális titkárságtól a Kultúrotthon felújításának második fázisára 63 millió dinárt, a környezetvédelmi minisztériumtól fásításra 2,4 millió dinárt nyert pályázat útján az önkormányzat. A szenttamási vízvezeték-hálózat egy részének felújítását, valamint a turiai vízgyár kiépítését a tartományi mezőgazdasági titkárság 40-40 millió dinárral támogatta, 500 ezer dinár érkezett a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárságtól a Szerbia Európa ritmusában zenés vetélkedő megrendezésére, továbbá ugyanez a titkárság 600 ezer dinárral támogatta az ipari övezetet a településsel összekötő út megépítését.

A folytatásban a jelenlévők döntöttek község területén a 2020-tól 2023-ig terjedő időszakra vonatkozó középtávú községi telekrendezési program módosításáról, elfogadták az idei évre vonatkozó telekrendezési program módosítását és bővítését, elfogadásra került a Szenttamás község költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat a 2022. évi szociális védelmi szolgáltatások tervezett kiadásainak részére vonatkozó módosításáról, valamint határozatot fogadtak el a közvitákról.

Az ülésen jelen lévők döntöttek a képviselő-testület által választott vagy kinevezett tisztviselők és testületek fizetéséről szóló határozat módosításáról, továbbá a községi hivatalokban dolgozó tanácsosok és munkatestületek díjazásáról. Határozat született a közterületnek számító építési terület közvetlen egyezséggel történő elidegenítéséről, elfogadásra került a turiai kataszteri egységhez tartozó dűlőút részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozat, és döntés született a település általános szabályozási tervének módosításáról.

Az utolsó előtti napirendi pont keretében pozitív véleményt kapott a javaslat a Szenttamási Népkönyvtár – a Gavanski család hagyatéka – épületének műemlékké tételéről szóló határozattervezet, az ülés pedig a képviselő kérdésekkel ért véget.

 


 

Paraczky László

szenttamas.rs