Hírek

Szenttamas.rs

 

Huszonnyolcadik ülését tartotta a szenttamási képviselő-testület

Új igazgatóbizottságok kerültek a község által alapított intézmények élére

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben 28. rendes ülését csütörtökön, március 9-én tartották. Az ülésre Milena Alargić házelnökasszony 20 napirendi pontot terjesztett be.

Az ülésen az előző ülés rövid jegyzőkönyvének elfogadását követően határozat született a 2002. évi községi költségvetés zárszámadásának könyvvizsgáló által történő átvizsgálásáról, a közigazgatási hivatal szerveiben történő feladatok ellátásának módjáról, továbbá határozatot hoztak a kinevezett személyek, képviselők, tanácstagok és munkatestületek bérének összegéről. A képviselő-testületi ülésen elfogadták a kommunális rendről szóló határozat módosítását és bővítését, határozat született a község területén lévő vízeken a sóder lerakására és leválasztására szolgáló létesítmények telepítéséről és eltávolításáról, határozat született a község által alapított Graditelj Közvállalat 2022. évi munkatervéről és a megvalósított tevékenységekről, döntés született az önkormányzat által alapított közvállalatok működésének elemzéséről, és a munkafolyamatok zavarainak a megszüntetésére tett intézkedésekről, elfogadásra került a nádaljai 1-es számú kataszteri egységben a 48-as szám alatt bejegyzett építkezési földterület elidegenítéséről szóló nyilvános pályázat kiírásáról szóló javaslat, valamint döntöttek a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács tagjainak leváltásáról és az új tagok kinevezéséről.

Az ülés folytatásában a képviselők jóváhagyták a Népkönyvtár igazgatójának megválasztásáról szóló pályázat kiírását, az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 2022/2023-as évre vonatkozó munkatervét, valamint az intézmény 2023−2026-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervezetéről szóló, továbbá a község szerveiben a feladatok ellátásának módjáról szóló végzést. Napirenden szerepelt még a községi Válságtörzs idei évre vonatkozó munkaterve, határozat született a Sport-, Rekreációs és Idegenforgalmi Központ, valamint a Városrendezési, Kommunális Tevékenységek és Környezetvédelmi Tanács új igazgatóbizottságának a kinevezéséről.

Az ülés végén a képviselői kérdések is elhangzottak.

 

 

Szöveg és fotó: Paraczky László

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs