Hírek

Szenttamas.rs

 

Lezajlott a szenttamási Községi Képviselő-testület 3. ülése

 

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben 3. rendes ülését október 15-én tartották. Az ülés legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők egyhangúlag elfogadták a községi díjak és elismerések odaítélését végző bizottság jelentését, amely az idei Októberi díj és a köszönőlevelek odaítélésére vonatkozik. Mint elhangzott, az Októberi díj olyan községi kitüntetés, amelyet a tudomány, a kultúra, a képzőművészet, az oktatás, az egészségügy, a testnevelés és az újságírás területén, valamint a gyártási munkában vagy más, a gazdasági és társadalmi élet tekintetében fontos területen elért eredményekért osztanak ki.

Az idei évben Szenttamás Község Októberi díját dr. Horváth Futó Hargita egyetemi tanár kapja több mint két évtizedes kultúraszervezési és értékmegőrzési munkásságáért, valamint Szenttamás kulturális értékeinek népszerűsítéséért.

A képviselők határozatot hoztak, hogy október 19-én, Szenttamás napján köszönőlevelet adnak át a példamutató eredményekért és a munkában elért sikerek elismeréséért, a vállalkozásokért, humánus tettekért, a kimutatott bátorságért, valamint a koronavírus-járvány idején az emberélet és az anyagi javak megmentéséért hozott áldozatért. Az idén a díjak odaítélésével foglalkozó bizottság javaslatára négy Köszönőlevél kerül kiosztásra.

Eddigi humanitárius tevékenységéért köszönőlevelet kap Borivoj Miković, a Naša priča Egyesület és Dragan Krnjetin vállakozó az eddig elért eredményekért és humánus tettekért, valamint a szenttamási Helyi Közösség önkéntesei a koronavírus-járvány ideje alatt fáradtságot nem kímélő tevékenységükért.

A fentiek mellett a Községi Képviselő-testület csütörtöki ülésén határozatot hozott a közvilágításról, a parkolóhelyekről, a piacokról, az utcákról, az utakról, a zöld övezetek és közterületek tisztántartásáról, valamint a szeméttelepről szóló határozatok bővítésére tett javaslatokról. Elfogadták az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 2019/2020-as tanévre vonatkozó munkajelentését, továbbá a Népkönyvtár, az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény, valamint a turiai és a nádaljai általános iskolák új igazgatóbizottságainak a kinevezéséről szóló határozatokat.

Az ülésre bejelentett 16 napirendi pontot két ponttal bővítették, ezek pedig a szenttamási Graditelj Közvállalat Alapszabályzatának második módosítása és bővítése, továbbá döntés született a Graditelj Közvállalat munkaszabályzatának módosításáról és annak összehangolásáról a közvállalatokról szóló törvénnyel. A módosítás értelmében a vállalat ezentúl több olyan munkát vegezhet, amelyek ezidáig nem tartoztak a hatáskörébe. Ilyenek például a fásítással való foglalkozás (facsemeték nevelése, ültetése, favágás), a hőenergia előállítása és forgalmazása, a szennyvíz elszállítása, a nem veszélyes hulladék begyűjtése, lakó- és egyéb épületek építése (és bontása), utak, autópályák, csőhálózatok és különböző vízi létesítmények építése, villanyszerelési munkálatok végzése a lakó- és egyéb épületekben, megvilágítási rendszerek szerelése, utcai világítás, továbbá vízvezeték, szennyvízhálózat, távfűtő- és hűtőberendezések szerelése stb.

Az ülés végén a képviselői kérdések is elhangzottak. Marko Lutkić a szenttamási rendőrállomás képviselőitől kérdezte, hogy 2020. szeptember 1-je és 30-a között a helyi rendőrállomás dolgozói hány kamionsofőr ellen indítottak szabálysértési eljárást amiatt, hogy a településen belül nem a megengedett útvonalon közlekedtek. A helyi egészségház igazgatójától pedig azt kérdezte, hogy miért szüntették meg a hemoglobin HbAA1c (a vércukorszintet jelző paraméter) tesztek végzését az egészségházban.
 

Paraczky László

szenttamas.rs