Hírek

Szenttamás.rs

 

Vita nélkül zajlott a szettamási képviselő-testület ülése

Jóváhagyták az Újvidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Alapszabályát

A szenttamási községi képviselő-testület XLI. rendes ülését a községháza dísztermének felújítása miatt a Zsebszínházban tartották.

Az előző ülés rövid jegyzőkönyvét követően a második napirendi pont keretében a képviselők elfogadták a 2024 – 2026 közötti időszakra vonatkozó Középtávú fejlesztési terv kidolgozásáról szóló javaslatot, ezt követően döntés született a község romák helyzetének javítását célzó Helyi akcióterv kidolgozásáról, a fiatalokról szóló Helyi akcióterv kidolgozásáról a 2024 – 2027 közötti, és a Környezetvédelmi akcióterv kidolgozásáról a 2024 – 2026 közötti időszakra. Az ülés folytatásában a képviselők egyhangúlag elfogadták az ivóvízellátásról szóló határozat kiegészítésére vonatkozó döntést, valamint határozat született a szenttamási KK 1230-as és 1231-es, a KK 5307-es, továbbá a KK 11344/1-es és 11353-as számú telek elidegenítésére vonatkozó eljárás megkezdéséről.

A keddi ülésen döntés született az Újvidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Alapszabályához való hozzájárulásról, elfogadásra került a helyi Válságtörzs, valamint a Graditelj Közvállalat 2023. évre vonatkozó munkajelentése és a Graditelj Közvállalat 2023. évre vonatkozó pénzügyi jelentés szerinti nyereség felosztásáról.

A képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Szociális Központ, a Kultúrotthon, valamint a szenttamási, turiai és nádaljai Helyi közösség elmúlt évi munkajelentése és pénzügyi beszámolója, végül elhangzottak a képviselői kérdések is.

  

Szöveg: Paraczky László

Közzétette: Németh Dezső

2024. május 1. 10 óra

szenttamas.rs