Művelődés

Szenttamas.rs

 

Virtuális irodalomtörténet és referenciális mozzanatok

Dr. Bence Erika tanulmánykötetének bemutatója a Magyar Tanszéken

A Magyar Tanszék Kontaktzóna című rendezvénysorozata keretében mutatták be november 19-én a Bölcsészettudományi Kar tanára, Bence Erika Virtuális irodalomtörténet című tanulmánykötetét. A tanszék hallgatói, tanárai és az irodalom iránt érdeklődők előtt dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár ismertette a szerző munkásságát, valamint beszélt a Kontaktzóna rendezvényeinek a klasszikus értelemben vett felsőoktatási stúdiumokat nemcsak kiegészítő, hanem azoknak új távlatokat nyitó jellegéről is.

Dr. Toldi Éva egyetemi rendkívüli tanár laudációjában a Virtuális irodalomtörténetnek a hagyományos irodalomszemléletek dogmáival, működésképtelen eljárásaival szembenálló, e szemléleteket elutasító, megváltoztató és új irányokat kijelölő attitűdjét emelte ki. Hangsúlyozta ennek az irodalomvizsgálatnak az átfogó kultúratudományi vonatkozásokat bejáró, a különböző kulturális témák és diszciplinák között is átjárásokat teremtő jellegét.

Az egyetemes és a vajdasági magyar irodalom egyaránt képezi Bence Erika kutatásainak tárgyát, miközben a képzőművészet világába, a művelődéstörténet és a történelem, sőt, a természettudományok területére is oknyomozó „kirándulásokat” tesz.  Klasszikus, sokat vizsgált műveket (pl. Bánk bán, Beszterce ostroma, Aranysárkány) értelmez új szempontok alapján, leszámol előtítéletekkel (pl. Herczeg Ferenc opusa vizsgálatában), új, eddig ismeretlen műveket emel be a magyar és a vajdasági magyar irodalom történetébe (pl. Baloghy Imre A paplak históriája című, Pancsován, a múlt század elején megjelent regénye).

A tanárok mellett Girizd Loránd egyetemi hallgató is részt vett moderátorként a műsorban. A szerzőhöz intézett kérdések leginkább három fogalom, illetve motívum köré fonódtak. A virtualitás, a rererencialitás és a transzcendencia kérdésköre foglalkoztatta leginkább a diskurzusban résztvevőket. A szerző elmondta, hogy a virtualitás fogalmát nem elsősorban a digitális világban értelmezett virtuális valóság jelentésében vonatkoztatta az irodalomtörténetre, hanem a hagyományos értelemben vett irodalomtörténeti szintézisek helyett egy tanulmányokból, részkutatásokból nyíló rálátást, koncepciót ért alatta. Egyébként Babits Mihály magyar irodalom történetéről alkotott víziójával kapcsolatosan találkozott ezzel a fogalommal, innen vette át.

A közönség soraiból érkező kérdések a virtuális továbbolvasás gondolatkörét (pl. hogyan folytatódik a Bánk bán-történet a Bocskay család eredetmagyarázó mondáiban), s a tényleges kibertérnek az irodalommal való együtt hatását érintették.

A Kontaktzóna jövő heti vendége Balázs Attila író lesz.

Kontaktzóna 2015. november 18. képek

Kontaktzóna 2015. november 18. képek

P. L. (Fotó: Varga Viktória)

bga_logo