Felhívás

Szenttamas.rs

 

FELHÍVÁS

Milan Dunđerski Költészeti Díj

A Szenttamási Népkönyvtár Milan Đorđević filozófiatanár kezdeményezésére 2019-ben létrehozta a Milan Dunđerski Költészeti Díjat azzal a céllal, hogy tartósan megőrizze a neves szenttamási költő és humanista emlékét. Egy évvel a díjalapítás előtt jelent meg Milan Dunđerski válogatott verseinek kétnyelvű, szerb–magyar kötete Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz címmel, amelyet Đorđević Milan és dr. Horváth Futó Hargita szerkesztett. A kötet második, bővített kiadása nyomdában van. A Népkönyvtár ezzel a pályázattal kíván hozzájárulni az autentikus (irodalom)esztétikai értékek megőrzéséhez, és ösztönözni a fiatalok nemzetközi, interkulturális együttműködését a szabad alkotói szellemiség jegyében. A pályázat célja az univerzális emberi értékek megőrzése a tehetséges fiatalok alkotásai révén, amelyeket szerb, magyar, horvát, bunyevác, montenegrói és bosnyák nyelven hoznak létre.

A Milan Dunđerski Költészeti Díjatat harmadszor ítélik oda a legsikeresebb alkotásoknak, melyek elgondolkodtatóak és az egyetemes emberi értékekre hívják fel a figyelmet. Eddig még nem publikált, magyar, szerb, horvát, bunyevác, montenegrói és bosnyák nyelvű versekért két kategóriában ítél oda díjat a neves szakemberekből álló zsűri a (hazai és külföldi) középiskolások és egyetemisták mezőnyében.

A díjazott szerzők oklevelet, Milan Dunđerskiról szóló szerb‒magyar kétnyelvű könyvet és pénzjutalmat kapnak, a díjazott versek pedig irodalmi folyóiratokban jelennek meg.

A pályázat 2021. december 31-én zárul, a díjak ünnepélyes átadására 2022. február 22-én, a költő születésnapján kerül sor.

Az érdekelt szerzők legfeljebb két, eddig még nem publikált verssel pályázhatnak. A pályaműve(ke)t a tekasrb@stcable.net ímélcímre küldjék Verspályázat megjelöléssel. A levélhez két külön Word-dokumentumot mellékeljenek: az egyik tartalmazza a jeligével ellátott verset (betűtípusa és -mérete Times New Roman 12-es, a szerb szövegek cirill vagy latin írásmóddal is beküldhetők), a másik dokumentumnak pedig a jelige feloldása mellett tartalmaznia kell a szerző teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, ímélcímét és a középiskolájának vagy egyetemi karának nevét és székhelyét.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Pintér Andreától, a Szenttamási Népkönyvtár igazgatójától kérhetnek a +381 21 730 185 telefonszámon, a tekasrb@stcable.net ímélcímen vagy a Szenttamási Népkönyvtár Facebook-oldalán.


 

szenttamas.rs