Hírek

Szenttamas.rs

 

Az elmúlt évi költségvetés zárszámadásáról (is) vitáztak a szenttamási kkt ülésén

 

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben második ülését csütörtökön tartották. A testület ülését Milena Alargić házelnök vezette, a helyi parlament képviselői pedig 26 napirendi pontot vitattak meg: beszámolók és határozatok születtek, kinevezték a tanácsok és a különböző felügyelő bizottságok tagjait, a közigazgatási szervek vezetőit, továbbá az önkormányzati alapítású közvállalatok és intézmények vezetőit. Az első, alakuló ülés jegyzőkönyvének elfogadását követően két képviselő visszaadta mandátumát (Slobodan Subić és Zoran Dudvarski), helyükbe új képviselőket választottak. A képviselői esküt Molnár Melita, Bojana Jokić, Branko Kopc, Svetlana Đorđin és Milan Srdanović (Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért lista), Tatjana Vujanić (Zoran Dudvarski – Polgárok Csoportja lista) és Jovica Milosavljević (Dr. Vojislav Šešelj – Szerb Radikális Párt lista) tette le (közöttük azok is, akik nem vettek részt a KKT alakuló ülésén).

Az ülésen a harmadik napirendi pont, a 2019. évi községi költségvetésről szóló beszámoló hozta. Ezzel kapcsolatban a Szerbiai Szocialista Párt frakciójának vezetője, Zoran Mladenović több dologra is felhívta a figyelmet, melyekre – mint az a pénzügyi beszámolóban olvasható − az állami revizor is rámutatott. A vitában a polgármester mellett részt vett a Községi Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője, a Szerb Haladó Párt frakcióvezetője, és az ellenzékben lévő, Szövetség Szenttamásért, Turiáért és Nádaljáért Polgárok Csoportja képviselője is. A csaknem egyórás vitát követően a pénzügyi jelentést szavazattöbbséggel elfogadták.

Ugyancsak hosszas vita alakult ki a Graditelj Közvállalat tervezett és megvalósított munkatervét illetően, amelyeket a jelenlévőknek a vállalat ügyvezető igazgatója, Darko Nenezić tolmácsolt. A közvállalatot egyébként több felszólaló is megdícsérte, hiszen az ott dolgozók az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében átlagon felül teljesítettek, csaknem mindenütt és naponta fertőtlenítettek, szakszerűen megoldották a munkafeladatokat, az idősebb dolgozókat pedig egyszerűen kényszerpihenőre küldték.

Az ülés folytatásában elfogadták a szenttamási 20 kV-os felszíni vezetékek és a TS 110/20 kV „Srbobran 2”-re vonatkozó részletes terültrendezési tervről szóló határozatot, az I. osztályú állati hulladék tárolására alkalmas, valamint az állatmenhelyre vonatkozó részletes területrendezési tervről szóló határozatot, valamint döntés született egy turiai építési telek nyilvános hirdetés útján történő elidegenítéséről. Napirenden szerepelt még a község területén lévő, 2020. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési program támogatása, a Sutomoreban lévő szenttamási nyaraló 2019. évre vonatkozó munka-, és pénzügyi jelentése, a Graditelj Közvállalat elmúlt évre vontakozó munka-, pénzügyi jelentése, továbbá a Szociális Központ, a Sport-, Rekreációs és Üdültetési Központ, a Kultúrotthon, a Népkönyvtár, valamint a szenttamási, turiai és nádaljai Helyi Közösség 2019. évi munkajelentése.

A képviselők többsége elfogadta Szenttamás község területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről szóló határozatot, valamint községi válságtörzs 2019-re vonatkozó munkajelentését. Határozat született a Sport-, Rekreációs és Turisztikai Központ igazgatójának kinevezéséről, ezt a funkciót az elkövetkező négy évben Slobodan Subić tölti be.

Az utolsó előtti napirendi pont az önkormányzat által alapított intézmények, közvállalatok és szervezetek új igazgató bizottságainak a kinevezése volt, ezt követően pedig a képviselői kérdések is elhangzottak. A négyórás ülés végén Marko Lutkić két kérdést tett fel: − Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy 2020. szeptember 1-je és 30-a között a helyi rendőrállomás dolgozói hány kamionsofőrt büntettek meg azért, mert a településen belül nem a megengedett útvonalon közlekedett? Érdekel továbbá, hogy a képviselők közül hányan vannak olyanok, akik (több) más funkciót, így szakmai vagy más (köz)tisztséget töltenek be, és ami miatt érdekütközés gyanúja áll fenn? – kérdezte az ellenzéki képviselő.

A képviselői kérdésekre a következő ülésig (írásban) válaszolnak. 

Paraczky László

 szenttamas.rs