Hírek

Szenttamás.rs

 

Csütörtökön tartották a szenttamási KKT 40. ülését

A képviselők a tizenkilenc napirendi pontot egyhangúlag elfogadták

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorredben 40. rendes ülését március 14-én a Zsebszínházban tartották. Az ülésre Milena Alargić házelnök 19 napirendi pontot terjesztett be.

A 39. ülés rövid jegyzőkönyvét követően a képviselők a levegőszennyezés megelőzésére irányuló intézkedések elfogadásáról döntöttek. Napirenden szerepelt továbbá a község területén a 2024−2027 közötti időszakra szóló építési területfejlesztési középtávú program, a községben érvényben lévő építési telkekre vonatkozó határozat kiegészítése, döntés született a községben megválasztott, kinevezett és alkalmazott személyek lakhatási igényeinek kielégítésére szolgáló lakások bérbeadásáról és használatáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről, határozatot hoztak a településre vonatkozó általános szabályozási terv módosításáról, elfogadásra került az önkormányzati tulajdonban álló üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről, és határozat született Szenttamás község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen megegyezés útján történő eltulajdonításáról szóló eljárás elindításáról.

Az ülés folytatásában kiegészítésre került a köztulajdonban lévő építési területek elidegenítésére és ideiglenes bérbeadására vonatkozó program, a küldöttek elfogadták az önkormányzat által alapított közvállalatok működésének elemzését a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra, tájékozatták az ülés résztvevőit a község által alapított Graditelj Közvállalat tervezett és megvalósult tevékenységéről a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakban, elfogadásra került a 2023-as évi középtávú terv végrehajtására vonatkozó jelentés, határozat született a szenttamási önkormányzat tulajdonában lévő tengerparti nyaralóról szóló munka- és pénzügyi jelentés, ezt követően a Sport, Rekreációs és Idegenforgalmi Központ 2023-as éve vonatkozó munka- és pénzügyi jelentés, valamint a központ idei évre vonatkozó munkatervezete, elfogadták a Népkönyvtár elmúlt évi munka- és pénzügyi jelentését, valamint a Népkönyvtár Alapszabályának módosítására vonatkozó határozatot, az ülés végén pedig el a képviselői kérdések is elhangzottak.

 

 

Szöveg és fotó: Paraczky László

Közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs