Hírek

Szenttamas.rs

 

Órasoroló

A magyartanárok újabb kézikönyve

 

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék módszertani kurzusain a tanárok, dr. Hózsa Éva és dr. Horváth Futó Hargita sokat dolgoznak azon, hogy hallgatóik elsajátítsák a legújabb oktatási modelleket, módszereket, s olyan élményközpontú magyarórákat tartsanak, amelyeken a diákok szívesen vesznek részt, s nem unatkoznak. Ennek érdekében a hallgatók hospitáláson tartott óráiból vagy vizsgaóráiból tanári kézikönyveket állítanak össze, amelyeket haszonnal forgatnak a vajdasági gyakorló magyartanárok is. A köteteken való munka a hallgatók számára is tanulási lehetőséget jelent. A 2014-ben kiadott Tanítástaktika (Magyartanárok kézikönye) című kötetet tavaly az Arany János-évforduló kapcsán A tanórába foglalt Arany János (Óratervgyűjtemény a magyartanárok számára) című kézikönyv követte, legújabb kiadványuk pedig Órasoroló címen jelent meg a Bölcsészettudományi Kar kiadásában.

– Az Órasoroló címmel kiadott Magyartanárok kézikönyve e-könyv formájában jelent meg, mint előző kiadványunk, a Tanítástaktika. Az e-könyv, amely az újvidéki Bölcsészettudományi Kar kiadványaként jut el a vajdasági magyartanárokhoz, előszót és konkrét általános iskolai, illetve középiskolai óraterveket tartalmaz. A támogatott cél azáltal valósul meg, hogy az általános és a középiskolai magyartanárok szabályosan kidolgozott óraterveket, konkrét ötletterveket vehetnek kézbe, amelyek hozzájárulnak a tanítási egységek innovatív feldolgozásához, a pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Az óratervek ugyanis nemcsak ötleteket, hanem korszerű bibliográfiát is tartalmaznak. Külön kiemelhető a kötet gazdag kép- és prezentációs anyaga, valamint a hallgatók vázlatainak és elmetérképeinek újszerűsége. Az elmúlt évek magyartanári továbbképzései során a tanárjelöltek is bemutatkoztak. Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatói vizsgatanításuk, illetve gyakorlótanításuk keretében megvalósított sikeres óráikat interpretálták, ebbe a tevékenységbe a mesterképzés hallgatói is bekapcsolódtak. A módszertantanárok azzal a céllal gyűjtötték össze hallgatóik legszínvonalasabb óraterveit, hogy ezek segítséget nyújtsanak a magyar szakos tanárok oktatói gyakorlatának korszerűsítésében, hogy a vajdasági magyartanárok kövessék a legújabb tudományos eredményeket, hogy tanóráikon érvényesítsék az interdiszciplináris szemléletmódot. A kiadvány lehetőséget ad hallgatóinknak a publikálásra, tanári kompetenciájuk kialakítására, a kezdő tanár nehézségeinek leküzdésére – nyilatkozta dr. Hózsa Éva.

A Magyar Tanszék módszertani kurzusait vezető tanárnők: Hózsa Éva és Horváth Futó Hargita (Fénykép: Paraczky László)

– Hogyan épül fel a kötet, milyen óraterveket válogattak be?

– Az e-könyv szerkezeti szempontból könnyen áttekinthető. Az előszó után két nagyobb fejezet következik, az általános, majd a középiskolai magyartanároknak szánt óramodellek archívuma. Külön fejezetet szenteltünk azoknak az óráknak, amelyek egy-egy település íróit, költőit, a településsel kapcsolatos irodalmi alkotásokat dolgozzák fel, helyezik lokális kontextusba, a helyi és regionális irodalmat a kultuszkutatás aspektusából közelítik meg. A kiadványban található óratervek, feladatsorok, újszerű módszertani műveletek részben azoktól a tanárjelöltektől származnak, akik ma már tanítanak. Néhányan közülük posztgraduális képzésre iratkoztak, vagy még az egyetemi műhelyben tevékenykednek. Céljaink közé tartozik a kezdő tanárokkal való további kapcsolattartás. Az óratervek irodalom- és nyelvtanórákat tartalmaznak, mindkét terület esetében megfigyelhető a koncepcióváltás, amelyet a tapasztalt magyartanárnak is követnie kell – mondta dr. Horváth Futó Hargita. A kiadványt, amelynek megjelentetését a Bethlen Gábor Alap és a Szekeres László Alapítvány támogatta, a Magyar Tanszék akkreditált tanári továbbképzésén mutatják be, és kézbesítik a magyartanároknak.

 

Paraczky László