Hírek

Szenttamas.rs

 

Gyermekeinkért, családunkért

Nemzetközi imacsoport találkozót tartottak Szenttamáson

Szenttamáson 20 évvel ezelőtt alakult meg a Szent Mónika csoport, az imádkozó édesanyák közössége. Ebből az alkalomból az elmúlt vasárnap a Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban került megrendezésre a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének nagytalálkozója. A hazai és magyarországi csoportok 13 óra 30 perctől érkeztek, 14 óra 30 perctől pedig a köszöntést követően a napi rózsafüzért, majd az irgalmasság rózsafüzért imádkozták. Az ünnepi szentmise előtt a Temerinből, Kishegyesről, Keviből, stb., továbbá a magyarországi Bátaszékről, Szekszárdról, Bonyhádról és a hozzá közel lévő Majosról érkezett vendégeket először Kraszulyák Ilona, a szenttamási Szent Mónika csoport vezetője, őt követően pedig Vereckeiné Rajkai Piroska Magyarországon a szekszárdi közösség vezetője, illetve idén május 28-a óta a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének világi elnöke köszöntötte, aki többek között elmondta, a határon túli csoportokkal körlevelek formájában, folyamatosan tartják a kapcsolatot.

− Szent Mónika napja augusztus 27-én van, közösségünk 30 éves fennállását ünnepelte, ma pedig az itteni csoport ünnepeli a 20. éves fennállását, és ebből az alkalomból 20 fős csapattal érkeztünk Szenttamásra. Magyarországon eddig közel 90 csoporttal ismerkedtem meg, több ezer követővel, de pontosan nem tudni, hány csoport is létezik, ugyanis a nagyobb városokban több plébánia hivatal van, és csaknem mindegyikben működik egy-egy imacsoport – magyarázta a világi elnök.

A közösség történetét összefoglalva kiemelte, az első Szent Mónika közösséget Spanyolországban alapították gyermekeikért imádkozó édesanyák, 1987-ben. Egy összejövetelen az egyik édesanya feltette a kérdést, hogy hogyan menthetnék meg a gyermekeket a világ zajától és attól, hogy elvigye őket a világ, mire azt a választ kapta, hogy naponta imádkozzanak a gyermekekért. Szent Ágoston édesanyját, Szent Mónikát, a „gyermekeiért szüntelenül imádkozó anyát” választották példáaképül és névadó-pártfogójuknak, aki 18 évig imádkozott a fiáért, Ágostonért hogy megtérjen. Így alakult az első közösség és terjedt a világban, s így került sor öt évvel később az első magyarországi csoport megalakulására is.

Az ünnepi szentmisét megelőzően Tóth Dávid és Kiss Sebestyén előadásában felcsendült a Hallelujah című sláger magyar-angol változata, majd a jelenlévőket Zsúnyi Tibor helyi esperes plébános köszöntötte, aki többek között kiemelte:

− A tavasz folyamán érlelődött meg a gondolat, hogy jó lenne Szenttamáson összejönni és megemlékezni a megalapítás évfordulójáról. Bármely lelkiségi mozgalom, amely előbbre viszi a hívek lelki fejlődését, befogadásra talál a plébánián. A Mónika közösség havi rendszerességgel találkozik és egyházközségünk egyik biztos oszlopa. Jó volt, hogy Temerinből Ft. Dr. Szöllősi Tibor atya, Kishegyesről, Ft. Brasnyó Ferenc esperes-plébános is ellátogatott hozzánk. Ft. Balažević Dušan káplán atyával a házigazda szerepét láttuk el. Bízunk benne, hogy még sok évfordulót megérünk, és Isten áldását kérjük az imádkozó édesanyákra.

Kürtösi Kriszitán atya, aki a közösség lelki vezetője Magyarországon újabb szempontokkal gazdagította az eddigi imákat, felfrissítette és új fényben mutatta be „mónikás” lelkiséget, emiatt a vasárnapi imaóra minden csoport számára gyümölcsöző volt.

− A szenttamási látogatás idén tavasszal fogalmazódott meg, amikor az itteni imacsoport képviselői Zsúnyi Tibor atyával Kiskunmajsán járt, hogy közösen ünnepeljen velünk a magyarországi országos találkozónkon. Meghívtak bennünket, hogy látogassunk el az itteni találkozóra, és együtt adjunk hálát a 20 évért. Magyarországon pedig augusztus 27-én adtunk hálát a 30 éves évfordulóért. Azokban az időkben, miután fellélegzett az ország, lehetőség volt arra, hogy közösségek alakuljanak. Ott volt a vágy is, és hogy azok a gyermekek, akik nem találkoztak az egyházzal, lehetőséget kaptak arra, hogy az édesanyákon keresztül visszatérjenek az egyházba. A téma most is időszerű. Más módon, más okok miatt, de az imádságnak egy nagyon fontos tényezője kell hogy legyen, nemcsak az édesanyák életében, hanem minden keresztény ember életében − fogalmazott a közösség lelki vezetője.

Az első Szent Mónika csoport 1992-ben alakult Kalocsán, ami pedig a vajdasági szervezeteket illeti, először Temerinben, majd Keviben jött létre egy-egy imacsoport, néhány év múlva már egyre többen voltak. Évente egy nagytalálkozót tartanak Magyarországon és két regionális találkozót, amelyet kisebb települések szerveznek.

− Az imacsoportok fő küldetése, hogy édesanyaként ott legyenek imáikkal a felnövekvő gyermekeik mellett, és a hitükért imádkozzanak. Nagyon fontos, hogy az édesanyák, amikor a gyermekek kezdenek kiröpülni a családi fészekből, ne nézzék tétlenül gyerekük útkeresését és esetleges bukdácsolását, hanem imával kísérjék azt. A mai időkben egy tizenévesnek nagy kihívásokkal szembesülni, gyorsan megtapasztalja a kudarcot, a kilátástalan helyzetekben pedig Isten ellen fordul. Az édesanyák imádsága az, ami ha látványos eredmények nélkül, de mégis megtartja az úton, hogy amikor a gyermek felnő és saját lábra áll, visszataláljon ahhoz az Istenhez, akinek köszönheti létét, és akinek a kegyelme soha nem hagyta el – magyarázta Petri Erika, a temerini imacsoport tagja.

Kókai Jolán, a kishegyesi Mónika csoport vezetője elmondta, a csoport öt éve működik és 22 tagot számlál.

− Szent Mónika a keresztény édesanyák védőszentje az imáival vezette helyes útra a fiát, akiből később püspök lett. Szerintem ez késztet minden édesanyát, aki kereszténynek érzi és vallja magát, hogy imádkozzon a gyermekeiért, családjáért. Mindez valóban nagy lelki erőt ad az élethez – mondta Kókai Jolán. Hozzátette, a kishegyesi csoport összejöveteleit minden hónap utolsó csütörtökjén tartják, évi egy alkalommal pedig hálaadó szentmisét tartanak és megemlékeznek az elhunyt tagokról.

Hulala Katalin, a 20 éves fennállását ünneplő szenttamási csoport tagja az ünnepséget követően köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a vasárnapi rendezvényhez:

− Hónapok óta készültünk az ünnepségre a Kézimunka Kedvelők Egyesületével együtt, akik ez alkalomból egy nagyon szép kiállítással tették szebbé az évfordulót. Köszönet a gyerekeknek, akik besegítettek a szentlecke és az olvasmányoknál, az iskola igazgatónőjének, aki lehetőséget adott arra, hogy az agapét itt szervezzük meg, mert a hittanterembe nem fért volna be a mai napon érkezett mintegy 150 vendég. Megtiszteltetés számunkra, hogy a községi vezetőség a szervezéshez anyagilag is hozzájárult, köszönet Brasnyó Nándornak és Erikának, akik ugyancsak anyagilag hozzájárultak az agapéhoz, továbbá az önkormányzat két tagjának, Kocsis Krisztiánnak és Szabados Fodor Beátának, hogy eljöttek a rendezvényre – mondta Hulala Katalin.

 

 

Paraczky László

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs