Hírek

Szenttamas.rs

 

Nagypéntek és nagyszombat

A húsvétot megelőző pénteken Jézus halálára emlékeztek Szenttamáson. A kálvárián délután keresztúti ájtatosságot tartottak. A jelenlévők végigjárták a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Egy-egy stációt a Miatyánk, az Üdvözlégy, a Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb versszaka elvezet a következő stációhoz.

Nagypénteken nincsen szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya.

− Ezt másképpen csonka misének, egyszerű misének szokták nevezni. Ilyenkor már elhallgatnak a harangok, ahogy szokták mondani az emberek „elmennek Rómába”, és csak nagyszombaton, a feltámadási szentmise kezdetén szólalnak meg. Nagypénteken este idéntől újra bevezettük, hogy a Krisztus katonák őrzik Krisztus sírját, ezzel éltetve azt a szép hagyományt, s a valós igazságát annak, hogy amikor Jézus Krisztus testét levették a keresztről és a sírba tették, akkor katonák őrizték, annak érdekében, hogy nehogy ellopják – mondta Zsúnyi Tibor atya.

Nagyszombaton is számíthatunk némi változásra, arra kérem az atyát, hogy erről is szóljon néhány szót.

− Nagyszombaton reggel 9 órától az esti szentmise kezdetéig nyitva lesz a templom, és imádkozhatunk a szent sírnál. Ilyenkor Krisztus katonák őrzik a sírt, és nagyon jó lenne ezt így a gyermekeiknek, unokáinknak megmutatni, elvezetni őket imádkozni a sír elé. Az a tapasztalat, hogy az emberek a felnövekvő generációban meg szeretnék óvni a gyermeküket a halálnak a valóságától, a halálnak a megtapasztalásától, s ezért ózkodnak attól, hogy bárki is beszéljen erről. Amikor találkozik idősebb korban a gyermek ezzel, akkor nem tud mit kezdeni. Ezért én arra kérem a híveket mindig, hogy vezessék el gyermekeiket, mutassák meg nekik, beszéljenek róla, hogy az emberi léttel együtt jár az, hogy az ember egy idő után befejezi földi pályafutását. Nagyszombaton este hét órakor kezdődik tűzszenteléssel a húsvéti vigília szentmiséje, ekkor megszenteljük azt a tüzet, amelyről meggyújtjuk majd a gyertyákat, a húsvéti gyertyát, majd az egész templom világosságba borul, szentírási részleteket hallgatunk meg a bibliából. Ezek után meggyújtjuk a templomban az összes fényforrást, s elkezdődik az Alleluja, illetve a dicsőségnek a meghirdetése, amellyel kezdetét veszi a mi urunk Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Estére hozzunk magunkkal gyertyát. A szentmise végén hagyományosan húsvéti körmenetet tartunk a templom körül, amelyben idén először fúvósok is részt vesznek. Ők kísérik végig az oltáriszentséget, illetve a feltámadt Krisztust a templomon kívülre, ezzel is kifejezve, hogy mi mindnyájan Krisztushoz tartozunk, és szeretnénk a világnak megmutatni, igenis tanúságot teszünk a mi hitünkről – mondta Tibi atya.

Húsvétvasárnap reggel fél 8-kor lesz az első szentmise, utána 9 órakor horvát nyelvű szentmise, az ünnepi nagymise pedig 10 órakor kezdődik. A 10 órási szentmise az ünnep csúcsa, amikor is arra emlékezünk, hogy az élet győzött a halálon.

  

Szöveg és fotó: Paraczky László

Közzétette: Németh Dezső

2024. március 30. 15 óra

szenttamas.rs