Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Nagypéntek

A húsvétot megelőző péntek az év legszomorúbb napja. Jézus halálára emlékezünk a keresztút elvégzésével és három csendes imával amíg Jézus a kereszten függött.

A szenttamási kálvárián nagypénteken délután keresztúti ájtatosságot tartottak. Előtte a szenttamási Szabó István elszavalta Wass Albert: Nagypénteki sirató című versét. A jelenlévők végigjárták a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb versszaka elvezet a következő stációhoz.

Nagypénteken és nagyszombaton nincsen szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya.

A nagypénteki, ún. csonka mise három fő részből áll. Igeliturgia olvasmányokkal, a János passió felolvasásával. A passiót a szenttamási negyedikes és ötödikes hittanos diákok Zsúnyi Tibor atya vezetésével adták elő. Ezt az egyetemes könyörgések követték, amelyekben az egyház az egész emberiségért imádkoztak. A nagypénteki szertartás csúcspontja: a hódolat a szent kereszt előtt. Jeruzsálem keresztényei egykor az igazi kereszt előtt hódoltak és azt megcsókolták. A csonka mise az áldoztatás szertartásával zárult.

Nagyszombaton reggel 7 órától este 19 óráig a szentsírt Krisztus katonák őrzik. A templom egész nap nyitva tart, imádkozni bárki betérhet.

 

Paraczky László

Fotó: Paraczky László, Németh Dezső

szenttamas.rs