Önkormányzat

Szenttamas.rs

 

Nagyon sok munka vár ránk

Évértékelő interjú Radivoj Paroški polgármesterrel

1. rész

 

Az idei költségvetés jóval nagyobb, mint a tavalyi, és meghaladja az egymilliárd dinárt, ami azt jelenti, hogy egyúttal jóval több pénz lesz majd Szenttamás községben beruházásokra, ígéri Radivoj Paroški polgármester. Az elmúlt év tevékenységét értékelve portálunknak elmondta, az önkormányzat több olyan jelentős tervet is készít, amelyeknek a megvalósítására pályázati támogatást remélnek, de ezek a tervek a költségvetésbe egyelőre nem kerülhettek bele. A község első emberével az elmúlt héten a polgármesteri hivatalban beszélgettünk.

 

– Melyek azok a projektumok, amelyeket az elmúlt évben sikerült megvalósítani, melyek vannak folyamatban és melyek azok, amelyek még mindig valamelyik fiókban hevernek?

– Több, igen jelentős infrastrukturális beruházás volt az elmúlt év folyamán a községben. Kiemelhető a sportcsarnok egy részének felújítása, egy teljesen új és igen jelentős aszfaltút épült a szenttamási határban, új helyiséggel bővült az egészségház gyermekosztálya, továbbá sikerült felújítani az ivóvízhálózat és az ivóvízelosztó központok egy részét. Utóbbi azért jelentős, mert a településen hamarosan fel kell újítani csaknem a teljes ivóvízhálózatot. Az új csomópontoknak köszönhetően pedig ezt a munkát szakaszonként el lehet majd végezni, ugyanis a régi azbesztvezetékek cseréje esetén nem kell fél települést lekapcsolni az ivóvízhálózatról, csak azt a szakaszt, ahol a csere folyik. Ugyancsak kiemelhető, hogy bevezettük az ingyenes városi buszjáratot a diákok és a felnőttek számára. Nem kevésbé fontos, hogy 2017-ben először kaptak vissza nem térítendő támogatást a községtől a helyi kis- és középvállalatok. Az elmúlt évben községünkben óriási károkat okozott az aszály, ezért a mezőgazdászoknak az őszi vetéshez 80 ezer kg magbúzát biztosítottunk. Ami pedig a kész projektumokat illeti, elkészült a mezőgazdasági termelők támogatásának projektuma, továbbá a nyugdíjasok, a rokkantak és a háborús veteránok kommunális járulékának támogatására vonatkozó projektum, mindkettőt az idén szeretnénk megvalósítani. Van továbbá több olyan projektum, amelynek a tervezete már elkészült, de még nem került valósítottuk meg, továbbá olyan is, amelynek kidolgozása folyamatban van. Itt említhető például a szenttamási és turiai vízgyár kiépítése, ami egy hatalmas beruházás lesz, továbbá a színház, azaz az egykori szövetkezeti otthon tatarozása. Az utóbbi projektum már néhány éve elkészült, de még mindig nem kezdődtek meg a munkálatok. Ugyanez vonatkozik a Duna‒Tisza‒Duna-csatorna és a Krivaja folyó földalatti folyosójának kiépítésére is, ami által a nyári hónapokban elegendő vizet biztosítanánk a Krivajában, ennek eredményeként pedig több ezer hektár termőföldet lehet öntözni. Ez a projektum a Vajdasági Vizek Vízgazdálkodási Közvállalattal közösen kerül megvalósításra, és mondanom sem kell, hogy milyen óriási jelentősége lesz a mezőgazdaságban. A tervek között szerepel továbbá a község tulajdonában lévő sutomorei nyaraló, valamint a Szent Szávó utca egy részének és a Szabadság térnek a felújítása. Ki kell építeni továbbá az ipari övezetben a szennyvízelvezető csatornahálózatot, de vár ránk a központi piac teljes felújítása, a nádaljai Helyi Közösség épületétek tatarozása és a Szenttamásról észak felé vezető ún. Szegedi út felújítása is. Mindent összegezve, nagyon sok munka vár ránk.

– Mi a helyzet jelenleg az ipari övezettel? Az elmúlt 20 évben ugyanis folyamatosan épült, a választásokon pedig mindegyik községi vezetőség külön jelentőséget tulajdonított a területnek. Ennek ellenére a mai napig nem fejezték be.

– Az ipari övezetben egyedül még a szennyvízelvezető hálózatot kell még megoldani, a többi infrastruktúra kész. Mint mondtam, az idén tartományi támogatással ezt is megoldjuk, s ha meglesz, a potenciális befektető(k) nyugodtan nekiláthat(nak) az üzem vagy gyárcsarnok építésének.

– Milyen lépéseket tesz az önkormányzat a helyi gazdaság erősítése érdekében? Említette, hogy tavaly támogatták a kis- és középvállalatokat, ez a gyakorlat folytatódik az idén is?

– Amikor a gazdaság fellendítéséről beszélünk, ki kell emelni, hogy az itteni gazdaság fő tengelye a mezőgazdaság. Ezt szem előtt tartva mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az ágazat még jobban erősödjön, ami egyúttal lehetőséget nyújt a többi gazdasági ágazat fellendítéséhez és a nagyobb foglalkoztatáshoz. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság a korszerű feldolgozási, raktározási, szállítási és egyéb foglalkozásokkal a legerősebb alapot képezi ebben a pillanatban ahhoz, hogy elinduljunk a gyorsabb fejlődés útján. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a községben több olyan vállalat működik, amelyekre eddig nem figyeltünk oda kellőképpen, és ezt szeretnénk pótolni. A község tavaly akciót indított az itt működő kis- és középvállalatok támogatására, akár fejlesztésről, képzésről vagy új munkahelyek nyitásáról van szó. Vissza nem térítendő eszközöket biztosítottunk mindazok számára, akik különféle projektekkel pályáztak, és ezt a gyakorlatot továbbra is folytatni szeretnénk. Még egyszer hangsúlyozom, a mezőgazdaság támogatása mindenképpen elsőbbséget élvez a jövőben, ideértve a gyümölcsészetet és a konyhakertészetet is. Szerintem itt lehetőség nyílik a nagyobb foglalkoztatásra, hiszen a termelés mellett a feldolgozóipar is beindulhat.Paraczky László