Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Szegények világnapja

Caritas vasárnap 2021. november 14.

Minden jó szándékú emberben jelen van a szegény, bajbajutott emberen való segítés érzete, mert bennünk van az a tudat, hogy mi magunk is kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. Ezt az érzést szeretnénk ilyenkor, Árpád-házi Szt. Erzsébet ünnepéhez kötődően erősíteni a hívekben. Ilyenkor a kihelyezett perselyekben gyűjtést tartunk a szegények megsegítésére. Gyakran elhangzik az a kritika, hogy a pénzbeli segítségnyújtás és az adományok szétosztása feneketlen kútba való szórás. Van ebben a gondolkodásban valami lelkiismeret nyugtató magatartás is, hiszen néhány dinárral úgysem tudom megoldani a szegények helyzetét, esetleg csak fenntartom a kilátástalan helyzetüket. Jézus maga mondja: „Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7) amely mottót Ferenc pápa idéz az idei Caritas vasárnapon. Közvetlen környezetünkben olyan sokan szenvednek mindenféle anyagi szükségletekben. Gyakran elnézem a plébániával szembeni ételosztást. Van, akit valóságosan rászorulónak látok, van, akinek az életét és hátterét nem ismerem. Érzékenynek lenni a szegények iránt – valahogy az evangéliumokat és az egész Szentírást átíveli ez a gondolat. Kihallatszódik az isteni igéből: „Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok”(2Kor 8, 9). Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran megállunk az elméletek és szép szavak gyártásánál, de a kivitelezésre már nem jutunk el. Leköt bennünket a saját érdekünk és gondunk, nem is találunk időt mások megsegítésére. Valahol legmélyén belül az emberben az a tudat hajtja a jótettre, hogy a viszonzás nem marad el. Időt találni a szegény ember szenvedéseinek enyhítésére. A szegénység az önzés következménye – írja Ferenc pápa. Túlságosan is hozzászoktunk a látszólagos jóléthez, szeretnénk bebiztosítani magunkat anyagi dolgokkal és egyben bezárkózunk egy önző világba.

Tapasztaljuk, látjuk a szegénységet, de sokszor lebénulunk a segítségnyújtásra. Az igazán szabad ember az, aki nem fél osztozni az anyagi javakban, hiszen tisztában van vele, hogy ő is csak kapott mindent. Nem viszünk magunkkal semmit a túlvilágra, mégis olyan görcsösen ragaszkodunk anyagi dolgainkhoz. Papként olyan sokszor megtapasztaltam, hogy az egész életébe güriző elhunyt hozzátartozói szempillantás alatt tönkreteszik, elherdálják a sok éven keresztül, izzadságos munkával megszerzett vagyont. Szeretem a jubiláns házaspárok megáldásául szolgáló szöveget, amelynek bibliai alapja van: Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt. A CARITAS szó szeretetet jelent, amely szépen kifejezi, hogy a keresztény ember nem élheti önzőségben életét.

Zsúnyi Tibor

plébános

szenttamas.rs