Egyházi élet

Szenttamas.rs

A jövő vasárnap lesz Szenttamáson a templombúcsú

 

A szenttamási római katolikus templomot a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel, a templombúcsút szeptember 14-én tartják. Idén az ünnep kivételesen vasárnapra esik, ezért vidéki papok nem tudnak jönni, mert mindenki foglalt a saját plébániáján. Szarvas Péter, szenttamási atya ezért úgy döntött, hogy meghívja a szabadkai papnevelő intézet növendékeit, akik el is fogadták a  meghívást: - Baranyi László prefektus atya vezetésével reggel 8 óra után mintegy 30 papnövendék érkezését várjuk. Egy horvát ajkú világi nevelő is jön velük, mivel a gimnázium kétnyelvű. Levélben és személyesen is megkértem az igazgatót, hogy a magyar ajkú diákok a kálvárián vezessék le a keresztúti ájtatosságot. A horvát diákok pedig 9 órától a templomban horvát nyelvű szentmisén vesznek részt, tekintettel, hogy ilyen mise minden hónap második vasárnapján van nálunk. Miután a diákok visszatérnek a kálváriáról, 10 órától sor kerül az ünnepi nagymisére, amelyben csaknem mindannyian közreműködnek. Gitárokat hoznak, énekelnek, lehet, hogy néhány vers is elhangzik majd, de tanúságtételszerűség is lesz, ugyanis közülük néhányan elmesélik, hogyan kerültek a szemináriumba. A szentmisét Baranyi László atya vezeti, majd beszélgetést szerveznek a hívekkel. Ezt követően a Lugas vendéglőben kerül sor az ünnepi ebédre. Az ebéd utáni program első állomása a helyi Gion Nándor Emlékház látogatása, ezt követően a Gion-művekben szereplő Szívet és a Krebsz-malom maradványait tekintjük meg, majd az egész csoport a kálváriára megy, ahol egy helytörténeti előadást hallhatnak. A következő állomás a Szentháromság-szobor megtekintése lesz a templom előtt, majd a sárgakúthoz megyünk, ami ugyancsak Szenttamás egyik nevezetessége. 15 és 16 óra között kerül sor a pravoszláv templom megtekintésére, ahol a papnövendékek megismerkedhetnek a vallási építmény történelmével. Ez az igazgató úr kérése volt, tekintettel arra, hogy a kéttornyú templom ugyanolyan stílusban épült, mint a szabadkai székesegyház. A késő délutáni órákban, ha az időjárás is kedvező lesz, akkor az iskolaudvarban egy focimeccsre is sor kerül majd a szabadkai és az itteni diákok között. Ha esős idő lesz, akkor pedig az iskola tornatermében asztalitenisz mérkőzéseket játszanak egymás között a fiúk. A tervek szerint a diákok és kísérőik az esti órákban utaznak vissza Szabadkára – mondta többek között hírportálunknak Szarvas Péter plébános.

A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére az előző évekhez hasonlóan várják a környező települések híveinek és kézimunkacsoporjainak érkezését, de tervben van Szenttamás testvérvárosai, Jánoshalma és Orosháza képviselőinek az érkezése is.

 

Paraczky László