Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Évi egyházközségi adatok Szenttamáson 2021

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

 

Keresztelés

1 év alatt

12

1-7 év között

4

7 év felett

4

Összesen

20

Fiú

13

Lány

7

Tavaly, 2020-ban

25

Első gyónás

Első gyónók száma

18

Tavaly, 2020-ban

18

Elsőáldozás

Elsőáldozók száma

21

Tavaly, 2020-ban

25

Bérmálás

Megbérmáltak száma

16

Tavaly, 2020-ban

22

Házasság

Katolikusok között

9

Vegyes vallás

1

Összesen

10

Tavaly, 2020-ban

3

Betegek kenete

A betegek kenetét felvett személyek száma

23

Temetés

Szentséggel ellátva

19

Szentséggel nem ellátva

60

Összesen

80

42

Férfi

38

Tavaly, 2020-ban

51

Átlagéletkor az elhunytaknál

73 év

Átlagéletkor az elhunyt nőknél

76 év

Átlagéletkor az elhunyt férfiaknál

70 év

Legfiatalabb elhunyt

30 éves

Legidősebb elhunyt

93 éves

Leggyakoribb halálozási ok

végelgyengülés, szívelégtelenség, rák, koronavírus

Öngyilkosok száma

0

VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPI SZENTMISE

A vasár- és ünnepnapi szentmisét látogatók hívek átlagos száma

254

Férfi

40

112

Gyermek

102

Az áldozások száma az évben

12400

Az áldozások száma vasár- és ünnepnapi szentmisén

210

A katolikus hitre térők

A megtértek száma

1

Hittan

Plébániai hittanra járó gyermekek száma

160

Iskolai hittanra járó gyermekek száma

160

 

Beteglátogatások száma: 91.

Az egyházközségi hozzájárulásukat: 314 család rendezte. Hála és köszönet érte. Nem az adomány nagysága a fontos, hanem a hozzáállás és a folyamatosság.

Jó a kapcsolat az iskolával, a helyi közösséggel, a különböző civil szervezetekkel.

Az egyházközségi képviselőtestület aktívan részt vesz az egyházközség életében. Bármiben számíthatok rájuk.

A plébánia és a templom karbantartása folyamatos, lehetőségeinkhez mérten.

Az idei évben is lelkesen és szépen megünnepeltük az elsőáldozást, bérmálást és az Úrnapi szentmisét.

Szent Tamás napjára egyházközségünkbe látogatott Mons. Slavko Večerin püspök atya.

A vasárnapi és ünnepnapi szentmisén a hittanosok képet kapnak. Ezzel ellenőrizhető a szentmiséken való részvételük. A szentségekre való felkészülésben ez előfeltétel.

Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam, vagy nem figyeltem rá kellően.

Mindenért mindenkinek köszönet és hála! Legfőképpen Istennek, aki egy újabb évet engedett megérnünk! Amen

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;