Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2021. június 7. − 13.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2021.6.7.

7.00

Egy szándékra

Kedd
2021.6.8.
Prágai Szent Ágnes

7.00

Szent Antal tiszteletére

Szerda
2021.6.9.
Szent Efrém diakónus

7.00

Szent József tiszteletére

Csütörtök
2021.6.10.

19.00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2021.6.11.
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE

19.00

Jézus Szentséges Szíve tiszteletére

Szombat
2021.6.12.
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

16.00

Nászmise:
Szabó Ákos és Szabados Noémi

VASÁRNAP
2021.6.13.
ÉVKÖZI XI. VASÁRNAP

7.30

Egy szándékra

9.00

Na nakanu jedne obitelji

10.00

A népért

 

1. A másodikosoknak és a hatodikosoknak, illetve a harmadikosoknak és a hetedikeseknek a plébániai hittan más időpontban lesz megtartva.

2. Köszönöm az Úrnapi oltárkészítőknek a szorgalmas munkát és a segítséget az elsőáldozóknak és szüleiknek.

3. A szentmise végén megköszönöm Ft. DDr. Rokay Zoltán atyának, hogy eljött közénk és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

4. Köszönet a hitoktatónak, a szülőknek, a díszítőknek, kántornak, takarítóknak, hogy munkájukkal szebbé tették templomunkat.

5. Kedves Megbérmáltak! Most már úgy tekintünk rátok, mint akiket bátran küldünk az Egyház tanításával felvértezve Krisztus evangéliumának megélésére és hirdetésére. Legyetek jó katolikus magyar fiatalok, akikre büszkén tekinthetünk!

6. Most a szentmise után maradjunk itt a templomudvarban, egy kis harapnivalóra.

7. Június 19-én zarándoklatot szervezünk Felsőhegyre, a Szent József-templomba. Érdeklődni a plébánián illetve az újságos asztalnál.

8. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Szabó Ákos, kúlai származású lakos, Antal és Kiskároly Ilona fia, feleségül veszi Szabados Noémit, András és Fodor Beáta leányát. Aki közöttük házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék! Esküvőjük folyó év június 12-én, szombaton délután négy órakor lesz templomunkban.

9. Isten éltesse a születés- és névnaposokat és mindazokat, akik házassági évfordulót jubilálnak!

10. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;