Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2021. szeptember 6. − 12.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2021.9.6.

7.00

† Püspök Mihály

Kedd
2021.9.7.
Szent Márk, István és Mennyhért áldozópapok, kassai vértanúk

7.00

Szent Antal tiszteletére

Szerda
2021.9.8.
SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE

 KISBOLDOGASSZONY

18.00

Egy család elhunyt tagjaiért

Csütörtök
2021.9.9.
Claver Szent Péter

7.00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2021.9.10.

7.00

Jézus Szentséges Szíve tiszteletére

Szombat
2021.9.11.

7.00

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére

VASÁRNAP
2021.9.12.
ÉVKÖZI XXIV. VASÁRNAP

7.30

Egy szándékra

9.00

Za stare i bolesne na teritoriji naše župe

18.00

A népért

 

1. Ma délután 3 órakor kezdődik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A médián keresztül kapcsolódjunk be a kongresszus menetébe.

2. A Mária Rádió vers és imaíró pályázatot hirdet, részletek a kihelyezett plakáton.

3. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe, Doroszlón búcsú. Jelentkezni lehet Robotka Angélánál, illetve a plébánián. Indulás szerdán reggel 6 órakor.

4. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet! Oroszi János, gunarasi lakos, néhai János és Szeredi Piroska fia feleségül veszi Vékony Beátát, Csaba és Maksa Gyöngyi leányát. Aki közöttük házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék. Esküvőjük folyó hónap 11-én Kishegyesen, a Szent Anna-templomban lesz délután 3 órakor.

5. Ma, a kihelyezett perselyben gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására.

6. Köszönöm, hogy tegnap a gyerekek egy része elvégezte a szentgyónását.

7. Isten éltesse a születés- és névnaposokat és mindazokat, akik a héten házassági évfordulót jubilálnak!

8. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;