Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2022. május 2. − 8.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2022.5.2.
Szent Atanáz püspök és egyháztanító

19.00

A Szűzanya tiszteletére egy szándékra

Kedd
2022.5.3.
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

7.00

Szent Antal tiszteletére

Szerda
2022.5.4.
Szent Flórián vértanú

19.00

Egy család szándékára

Csütörtök
2022.5.5.

7.00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2022.5.6.
Elsőpéntek

7.00

A rózsafüzér társulat szándékára

Szombat
2022.5.7.
Boldog Gizella királyné

7.00

Hálából

VASÁRNAP
2022.5.8.
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
 ̶
A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

7.30

A népért

18.00

† Velez Dezső

 

1. Szerdán délután 5 órakor próba a bérmálkozókkal.

2. Csütörtökön délután 5 órakor próba az elsőáldozókkal.

3. Csütörtökön este 7 órától a pasztorális és a gazdasági bizottság tagjainak gyűlés a hittanteremben.

4. Pénteken elsőpéntek, az elsőpénteket tartó betegek látogatása délelőtt 9 órától.

5. Pénteken este 7 órától a szentségekben nem részesült felnőttek találkozója.

6. Szombaton délelőtt 9 órától az elsősöknek, 10 órától az ötödikeseknek plébániai hittan.

7. Jövő vasárnap húsvét negyedik vasárnapja, Jó Pásztor vasárnapja. A szentmise keretében imádkozunk hivatásokért.

8. Jövő vasárnap a kihelyezett perselyben gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására.

9. Minden szentmise előtt fél órával alkalom van szentgyónásra. A hívek figyelmébe ajánlom ezt a lehetőséget.

10. A májusi ájtatosságot a szentmisék után végezzük, vasárnap a reggeli fél nyolcas szentmise után.

11. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint akik házassági évfordulót jubilálnak!

12. Jó étvágyat az ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;