Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK 2022.

(2022. április 10. − 18.)

 

1. Virágvasárnap reggel fél nyolckor és este 6 órakor szentmise, melyek kezdetén barkaszentelés. Hozzunk magunkkal barkaágat.

2. Nagyhétfőn, április 11-én gyónóbúcsú délelőtt 10 órától délig, majd délután 2 órától este 6 óráig, a szentmise kezdetéig.

3. Nagykedden betegek látogatása.

4. Nagycsütörtökön este 7 órától szentmise az utolsó vacsora emlékére. A szentmise után virrasztás a templomban este 9 óráig.

5. Nagypénteken délután 3 órától keresztúti ájtatosság a Kálvárián.

6. Nagypénteken este 7 órától nagypénteki szertartás.

7. Nagyszombaton reggel 7 órától az esti szentmise kezdetéig nyitva lesz a templom és a szentsírnál imádkozunk.

8. Nagyszombaton este 7 órakor a templom előtti téren tűzszenteléssel kezdjük a húsvéti vigília szentmisét. A szentmisére hozzunk gyertyát magunkkal. A szentmise végén föltámadási körmenet.

9. Húsvétvasárnap szentmise: reggel fél nyolckor,

u 9 sati sveta misa na hrvatskom jeziku,

és este 6 órakor.

10. Húsvéthétfőn reggel nyolc órakor szentmise.

Vegyünk részt a nagyheti és húsvéti szertartásokon, szentmiséken ezzel is kifejezve Krisztushoz tartozásunkat!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;